Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

DDB forenkler sin organisation - udnævner ny bankdirektør

Publiceret under overskriften: Den Danske Bank forenkler sin organisation - udnævner ny bankdirektør

Pressemeddelelse
Den Danske Bank gennemfører pr. 1.1.1998 en række ændringer, der forenkler bankens organisation. Banken opdeles i tre forretningsområder med ansvar for henholdsvis erhvervskunder, privatkunder og investment bank/kapitalmarkeder.

Antallet af afdelinger i hovedsædet reduceres samtidig fra 24 til 12.

Karsten Knudsen (44), der hidtil har været adm. direktør for Danske Kapitalforvaltning udnævnes til bankdirektør og indtræder i Den Danske Banks direktion. Karsten Knudsen overtager ansvaret for investment bank aktiviteterne.

Organisationsændringen medfører, at Personaleafdelingen omstruktureres. Hvert enkelt område får selvstændig personalefunktion. Bankdirektør Peter Hinrichsen, som hidtil har haft primært ansvar for den centrale personaleafdeling, er udnævnt til adm. direktør i Danske Kredit og udtræder af Den Danske Banks direktion.

Direktionen består herefter af følgende medlemmer: Knud Sørensen, formand, Peter Straarup, næstformand, Jakob Brogaard, Karsten Knudsen, Søren Møller Nielsen og Jens Otto Veile. Som tidligere oplyst fratræder bankdirektør Knud Sørensen den 31.3.1998, hvor han afløses som formand for direktionen af bankdirektør Peter Straarup.

Den nye opdeling indebærer en samling af privatkundeforretningen, der fremover vil have ansvar for områdets produkter, personale, teknologi, bygningsindretning og uddannelse.

Kredit & Markedsrisici vil fortsat have ansvaret for den samlede kreditgivning.

Tilsvarende styrkes hovedsædets forretning for store erhvervskunder gennem en sammenlægning af Hovedsædets Erhvervsafdeling, Institutionelle Kunder og dele af Udenrigsbanken. Den nye afdeling skal koordinere markedsføringsaktiviteterne over for store kunder i østersøområdet, der omfatter Danmark, Finland, Norge, Sverige og Tyskland.
Afdelingen skal også koordinere markedsføringsaktiviteterne i landene uden for OECD.

En nyetableret afdeling med domicil i bankens London afdeling vil stå for markedsføringen i det øvrige OECD-område.

Endelig opretter Den Danske Bank under bankdirektør Karsten Knudsens ledelse en full service investment bank med globalt ansvar. Investment banken vil få ansvaret for fusioner og opkøb samt emissioner, aktiehandel og aktieanalyse.

Reduktionen i antallet af hovedsædeafdelinger fra 24 til 12 gennemføres primært ved en sammenlægning af bankens interne administrative afdelinger, samling af intern kommunikation, ekstern kommunikation og markedsføring samt den ovennævnte sammenlægning af bankens aktiviteter over for store kunder.
I forbindelse med organisationsændringen udnævnes følgende pr. 1.1.1998:

Til direktør:

 •  Ejvind Hansen, Privatkunder & Filialer
 •  Sven E. Lystbæk, Administration
 •  Angus MacLennan, Erhvervskunder & Institutionelle Kunder (OECD-landene uden for  østersøområdet) - med fortsat domicil i London
 • Per Skovhus, Erhvervskunder & Institutionelle Kunder (østersøområdet og landene uden for OECD)

Til vicedirektør:

 •  Steen Hjort, Filialdrift & Salg
 •  Jørgen Klejnstrup, Administration
 •  Bo Sonne Ravn, Storkunde-Kreditkontor
 •  Erik Sevaldsen, Direktionssekretariatet
   

Til vicerevisionschef:

 • Erik Fosgrau
   

Til underdirektør:

 • Lise Gronø, Kommunikation