Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nyt 4 pct. obligationslån for Den Nordiske Investeringsbank

Publiceret under overskriften: Den Danske Bank arrangerer et nyt 4 pct. obligationslån for Den Nordiske Investeringsbank

Pressemeddelelse
Den Danske Bank arrangerer et nyt obligationslån for Den Nordiske Investeringsbank (NIB). Lånet er på 200 mio. danske kroner, men kan eventuelt senere forhøjes.

Obligationslånet har en kuponrente på 4 pct. p. a. og løber til den 12. februar 2003. Obligationerne vil blive søgt optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S fra den 12. februar 1997. Provenuet vil blive anvendt i NIB's sædvanlige virksomhed.

Obligationerne er overtaget af Den Danske Bank, der vil videresælge dem til gældende markedskurs gennem bankens afdelinger fra den 7. februar 1997.

Den Nordiske Investeringsbank oppebærer den højest opnåelige rating fra såvel Moody's som Standard & Poor's på henholdsvis Aaa og AAA.