Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

KommuneKredit optager obligationslån på 565 mio. kr.Pressemeddelelse
Den Danske Bank arrangerer nyt 4 pct. obligationslån.

Den Danske Bank har for KommuneKredit i dag arrangeret et obligationslån på 565 mio. danske kroner med en kuponrente på 4 pct. p.a.

Obligationslånet løber fra 14. maj 1997 til den 15. januar 2007, og det søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra og med den 14. maj 1997.

Den Danske Bank har erhvervet obligationerne, der vil blive videresolgt til gældende markedskurs gennem bankens afdelinger.

Provenuet fra det nye obligationslån vil af KommuneKredit blive videreudlånt til Københavns Kommune.