Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Aktiernes værdi som grundlag for virksomhedens beslutningerPressemeddelelse
Internationaliseringen påvirker danske virksomheders beslutningsstruktur, vurderer vicedirektør Jens Peter Toft, Den Danske Bank, i "Orientering."

Skal en dansk virksomhed i sine beslutninger og handlinger fokusere snævert på, hvordan aktionærerne opnår størst muligt afkast? Eller skal virksomheden anlægge et bredere perspektiv og inddrage hensyn til andre, når beslutningerne skal tages?

"I realiteten er der tale om en afvejning mellem de to yderpunkter, og billedet er derfor langt mere nuanceret", skriver vicedirektør Jens Peter Toft, Den Danske Bank, i august-udgaven af bankens blad "Orientering", der netop er udkommet.

Begrebet "shareholder value" (aktiernes værdi) har vundet frem som et vigtigt element i beslutningsgrundlaget for virksomhedsledere.

Shareholder value indebærer, at operative og strategiske beslutninger træffes ud fra, hvad der må forventes at give investorerne det største afkast, men det er også nødvendigt at fastholde en klar forretningsstrategi og at orientere om selskabet, så aktionærerne kan foretage en løbende evaluering af deres investering.

"Hensynet til shareholder value betyder dog ikke, at man skal ignorere hensynet til andre interessenter i virksomheden, f.eks. medarbejdere, kreditorer, leverandører og kunder. Det vil i øvrigt også være i aktionærernes langsigtede interesse at sikre et stabilt, langsigtet samarbejds- og tillidsforhold til disse grupper", skriver Jens Peter Toft.

Som eksempel på dette fremhæver han højteknologiske virksomheder, der udvikler deres produkter i tæt samarbejde med centrale kunder og leverandører, og som ofte er særdeles afhængige af kompetencen hos en gruppe af kernemedarbejdere.

Han mener, at shareholder value aspektet gradvist vil blive en mere almindelig del af drøftelserne om virksomhedernes finansielle stilling og aktiekursens udvikling.

"Hovedbidraget til at skabe en værdifuld virksomhed og dermed en høj værdi for aktionærerne kommer naturligvis fra den strategiske udvikling af en virksomhed. Man kan ikke gøre en virksomhed værdifuld blot gennem finansielt betonede tiltag, hvis virksomheden er i en vanskelig forretningsmæssig position og den har en svag strategi",
skriver Jens Peter Toft, som tilføjer:

"Men i virksomheder, der fungerer og drives fornuftigt, kan der være forskellige tiltag, som dokumenterbart har betydning for virksomhedernes børsværdi."

Han henviser i "Orientering" til en række eksempler, hvor bl.a. danske virksomheder ved at gennemføre sådanne tiltag har øget værdien af selskabets aktier ganske markant.