Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Porteføljeforvaltning ændrer navnPressemeddelelse
Danske Porteføljeforvaltning Fondsmægleraktieselskab har ændret navn til Danske Kapitalforvaltning Fondsmægleraktieselskab, der hidtil har været selskabets binavn. Navneskiftet er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i dag.

Navneændringen skyldes, at selskabet ved Østre Landsret har tabt en appelsag, anlagt af Dansk Portefølje A/S vedrørende anvendelsen af navnet Danske Porteføljeforvaltning Fondsmægleraktieselskab.

Dansk Portefølje A/S fremsatte sidste år påstand om, at navnet Portefølje har særpræg og ønskede fogedforbud mod anvendelsen af navnet Danske Porteføljeforvaltning Fondsmægleraktieselskab. Dette blev afvist i fogedretten den 27. august 1996, men anket til Østre Landsret, som nu har givet appellanten medhold.

For at undgå en længerevarende usikkerhed om selskabets navn er det besluttet ikke at anke Østre Landsrets dom.