Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Høje afkast til Den Danske Banks pensionskunder i 1. halvår 1998Pressemeddelelse
Den Danske Banks pensionspuljer har i både 1. og 2. kvartal 1998 vist pæne resultater. Sammenholdes puljeafkastene for 1. halvår med markedsafkastet for de enkelte investeringsområder har udviklingen været tilfredsstillende for både obligationer og aktier.

Afkastet af Den Danske Banks pensionspuljer (før realrenteafgift) har i 1. halvår været som følger:

Langsigtet opsparing:
Danske obligationer 5,3%
Udenlandske obligationer 4,2%
Lange indeksobligationer 4,7%
Danske aktier 16,6%
Udenlandske aktier 24,0%

Kortsigtet opsparing:
Korte danske obligationer 2,6%
Korte indeksobligationer 2,3%

Puljeafkastene opgøres på basis af kurserne den sidste bankdag i månederne januar til november (i december finder opgørelsen sted på den fjerdesidste bankdag).

Pensionskunder med en langsigtet opsparing, som har overladt puljesammensætningen til banken ("Bankvalg"), har i 1. halvår opnået et afkast på 12,8% før realrenteafgift og 12,3% efter realrenteafgift.