Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank sætter renten nedPressemeddelelse
Efter Nationalbankens rentenedsættelse torsdag foretager Den Danske Bank en række tilpasninger af sine rentesatser med virkning fra mandag den 9. november 1998.

Ind- og udlånssatserne nedsættes generelt med ¼ pct.-point. Enkelte rentesatser nedsættes dog med ½ pct.-point.

Indlånssatserne på DanskePrivat og DanskePlus med indestående under 50.000 kr. samt DanskePrivatBudget og BudgetService ændres ikke.