Den Danske Bank sætter renten nedPressemeddelelse
Efter Nationalbankens rentenedsættelse torsdag foretager Den Danske Bank en række tilpasninger af sine rentesatser med virkning fra mandag den 9. november 1998.

Ind- og udlånssatserne nedsættes generelt med ¼ pct.-point. Enkelte rentesatser nedsættes dog med ½ pct.-point.

Indlånssatserne på DanskePrivat og DanskePlus med indestående under 50.000 kr. samt DanskePrivatBudget og BudgetService ændres ikke.