Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank samler NordenPressemeddelelse
Nordisk Cash Management gør det lettere for virksomhederne at foretage lokale betalinger i Norden.

Det bliver nu lettere for danske virksomheder at håndtere betalinger ved handel over de nordiske grænser. Det sker, efter at Den Danske Bank kan tilbyde virksomhederne Nordisk Cash Management, et elektronisk betalingssystem der også dækker Sverige, Norge og Finland.

Den Danske Bank har i dag filialer i de nordiske hovedstæder og ejer Östgöta Enskilda Bank, som har et udbygget filialnet i det sydlige Sverige. Filialerne i de nordiske hovedstæder er fuldt integreret og online med bankens centrale edb-anlæg på lige fod med de danske filialer. Det er denne kobling, der nu kommer bankens kunder til gode. Nordisk Cash Management gør det muligt at foretage leverandørbetalinger på tværs af de nordiske grænser og lokalt i de enkelte lande, som om der var tale om indenlandske betalinger.

Danske virksomheder, der vælger at bruge Nordisk Cash Management, kan dermed klare alle nordiske betalinger alene som kunde i Den Danske Bank, hvor de hidtil har haft op til fire bankforbindelser for at dække hele Norden. Det betyder, at virksomhederne undgår opsamlingskonti i andre banker, og at der generelt set vil være administrative lettelser. Systemet gør det samtidig lettere for virksomheden at skaffe sig overblik over alle sine konti og betalinger i Norden.

"Vi etablerer Nordisk Cash Management for de virksomheder, der handler med øvrige nordiske lande, og for de virksomheder, der ligesom Den Danske Bank betragter Norden som et samlet marked", forklarer kontorchef Claus Johansen, Den Danske Bank.

Nordisk Cash Management fungerer på basis af bankens elektroniske system for betalingsformidling, DanskeBank TeleService (DBTS). Kunder, der benytter DBTS, kan med det nye system kommunikere elektronisk med banken, uanset hvor de opererer i de nordiske lande. Den elektroniske betaling kan også ske ved direkte opkobling, så clearing af betalingen kan finde sted lokalt. Nordisk Cash Manage-ment kræver dog, at man benytter den seneste udgave af DBTS til Windows 95/NT. Systemet understøttes af UN/EDIFACT - 96A.