Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank afgiver købstilbud på norsk bankPressemeddelelse
Den Danske Bank har i dag erhvervet 9,97 pct. af aktiekapitalen i Fokus Bank ASA, der er Norges femtestørste bank. Den Danske Bank tilbyder samtidig at købe de resterende aktier i Fokus Bank.

Aktionærerne i Fokus Bank tilbydes NOK 77 pr. aktie. Tilbudsprisen pr. aktie er NOK 7 højere end den pris, Svenska Handelsbanken AB har tilbudt.

Fokus Bank har ultimo september 1998 en balance på NOK 41,0 mia. og en egenkapital på NOK 2,7 mia. Resultatet efter skat var for 1997 et overskud på NOK 650 mio. Banken har 920 medarbejdere og er organiseret i ni regioner med 68 filialer dækkende Norge fra Tromsø i nord til Flekkefjord i syd. Banken har otte datterselskaber herunder Fokus Forvaltning og Fokus Finans.

Den Danske Banks købstilbud er blandt andet betinget af, at bestyrelsen for Fokus Bank anbefaler aktionærerne at acceptere tilbuddet.

Købstilbuddet skal ses som en fortsættelse af Den Danske Banks nordiske strategi, der i marts 1997 førte til købet af den svenske bank Östgöta Enskilda Bank.

Såfremt Den Danske Bank overtager Fokus Bank, tænkes banken videreført og videreudviklet under det nuværende navn og med den nuværende ledelse.

Købet medfører en samlet værdiansættelse på NOK 5,6 mia., svarende til DKK 4,8 mia., for hele aktiekapitalen. Erhvervelsen finansieres af egne midler. Banken påtænker dog at optage ansvarlig kapital i forbindelse med købets gennemførelse.

Investeringen forventes at styrke Den Danske Bank. Fokus Banks konkurrenceposition vil blive forbedret ved tilførsel af Den Danske Banks produkttilbud og internationale ekspertise. Den Danske Bank opnår samtidig en udvidelse af distributionsnettet.

Der holdes pressemøde i Oslo på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate, den 12. november 1998 kl. 14.00 og i Trondheim på Royal Garden Hotel, kl. 18.00.