Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank introducerer EUROkontoPressemeddelelse
Den Danske Bank tilbyder nu en EUROkonto til virksomheder i Danmark og de øvrige lande, hvor banken er repræsenteret. Baggrunden er indførelsen fra 1999 i 11 EU-lande af euroen som elektronisk betalingsmiddel side om side med de nationale valutaer.

Den Danske Bank forventer, at euroen meget hurtigt bliver en væsentlig valuta i samhandlen inden for EU og blandt virksomheder i euro-landene. Det betyder, at danske virksomheder også bliver berørt af euroen, selv om Danmark foreløbig står uden for den Økonomiske Monetære Union.

Alt afhængig af kundesammensætningen og antallet af samarbejdspartnere i euro-landene har den enkelte virksomhed typisk tre valgmuligheder: Den kan fortsætte uændret med de valutakonti, den har i forvejen. Den kan beholde sine nuværende valutakonti og herudover etablere en EUROkonto, eller den kan ændre valuta på en eksisterende konto til euro.

EUROkontoen indgår som en integreret del af Den Danske Banks cash managementløsninger.

For mange virksomheder vil EUROkontoen indebære en oplagt rationaliseringsgevinst, da de vil kunne skære et måske stort antal valutakonti ned til en enkelt konto. Hertil kommer sparede valutaomkostninger, da der med en EUROkonto principielt kun skal ske omveksling mellem danske kroner og euro, når der gøres forretninger med et euroland.

Den Danske Bank kan oprette EUROkontoen allerede nu, så virksomhederne kan informere deres kunder og forretningsforbindelser i god tid inden 1. januar 1999.