Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Internet-branchens udvikling grundlag for DDB-obligationerPressemeddelelse
Investorer kan nu satse på Internettets stigende betydning gennem nye aktieindekserede obligationer, som udbydes af Den Danske Bank.

For tredje gang udbyder Den Danske Bank aktieindekserede obligationer på Københavns Fondsbørs. Denne gang kan investorerne udnytte en forventning om, at Internettet vil få stigende betydning med øget behov for infrastruktur til følge.

Banken udbyder i perioden 22. juni - 3. juli aktieindekserede obligationer for nominelt USD 15 mio. Udløbsværdien er knyttet til udviklingen i et sammensat indeks af internet relaterede aktier. Indekset afspejler udviklingen i en gruppe amerikanske teknologiselskaber, der alle udbyder produkter eller tjenester til den infrastruktur, der gør Internettet tilgængeligt for brugerne.

Obligationerne, der ikke bærer løbende kuponrente, indfries ved udløb til minimum kurs 100. Hvis aktieindekset ved udløb er steget i forhold til udgangspunktet, modtages udover hovedstolen tillige et reguleret tillæg, der beregnes som 65 pct. af en eventuel stigning i indekset. Værdien af aktieindeksets udgangspunkt fastsættes den 8. juli 1998.

Obligationerne udstedes under Den Danske Banks Euro Medium Term Note Program og udløber den 30. december 2002. De noteres på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 8. juli 1998 og registreres i Euroclear i andele af USD 1.000. Emissionskursen er 102,75 pct. franko.

Prospekt med yderligere oplysninger om obligationsudstedelsen kan rekvireres i Den Danske Bank.