Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank køber norsk børsmæglervirksomhedPressemeddelelse
Banken har købt 51 pct. af aktierne i børsmæglervirksomheden Saga Securities AS og fået option på køb af resten.

For yderligere at styrke sin markedsposition i Norden har Den Danske Bank den 22. februar købt 51 pct. af aktierne i den norske børsmæglervirksomhed Saga Securities AS. Samtidig har banken fået option på køb af de resterende 49 pct. inden for de næste to år. Den Danske Bank er i forvejen repræsenteret i Norge med en filial i Oslo.

Den Danske Banks erhvervelse af aktierne i Saga Securities skal godkendes af det norske kredittilsyn, som er informeret.

Saga Securities, som er medlem af Oslo Børs, har en solid markedsposition i Norge inden for investment bank aktiviteterne corporate finance, aktie- og optionshandel samt aktieanalyse.

Saga Securities opnåede i 1997 et resultat før skat på 28,3 mio. nkr., og egenkapitalen ultimo 1997 androg 40 mio. nkr.

Prisen for aktieposten er aftalt til 76,5 mio. nkr., svarende til ca. 70 mio. dkr. Købet af aktieposten medfører en goodwill på ca. 51 mio. dkr.

Den Danske Banks køb af majoriteten i den norske børsmæglervirksomhed er en naturlig udbygning af bankens betydelige aktiviteter inden for investment banking. I Norge vil aktiviteterne i fremtiden tage udgangspunkt i Saga Securities' ekspertise og position på det norske marked.

Med Den Danske Bank i ryggen vil Saga Securities få mulighed for at agere med forøget styrke inden for egenkapitalformidling og aktiehandel. Saga Securities kan således udnytte Den Danske Banks nordiske og øvrige europæiske distributionskanaler til investorer med interesse for norske og internationale aktieporteføljer, og ved emissioner for norske selskaber vil Saga Securities i fremtiden kunne tilbyde internationalt aktiesalg via samarbejdet med Den Danske Bank.

For Den Danske Bank har det været afgørende for købet at kunne udbygge bankens nordiske investment bank aktiviteter via en velfungerende norsk organisation i tillæg til den løbende udvidelse af aktiviteterne i Sverige og Finland.

Saga Securities AS
Saga Securities AS, der blev etableret i 1994, ejes af 21 ansatte gennem ejerselskabet Saga Partners AS. Der er i alt beskæftiget 31 medarbejdere. Saga Securities AS ledes af adm. direktør Torbjørn Gladsø og direktør Tore Tønne.