Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Flotte afkast i Den Danske Banks pensionspuljer i 1998Pressemeddelelse
På trods af uro på de finansielle markeder i 1998, har afkastet i Den Danske Banks pensionspuljer været meget tilfredsstillende.

Afkastet af Den Danske Banks pensionspuljer (før realrente- og aktieafgift) har i 1998 været som følger:

Langsigtet opsparing:
Danske obligationer 10,2%
Udenlandske obligationer 7,0%
Lange indeksobligationer 6,8%
Danske aktier 12,7%
Udenlandske aktier 18,6%

Kortsigtet opsparing:
Korte danske obligationer 5,7%
Korte indeksobligationer 4,0%

Af hensyn til rentetilskrivningen pr. 31/12 opgøres puljeafkastene på basis af værdipapirkurserne på årets fjerdesidste bankdag.

Pensionskunder med en langsigtet opsparing, som har overladt puljesammensæt-ningen til banken, har i 1998 opnået et afkast på

Før realrente- og aktieafgift 12,3%
Efter realrente- og aktieafgift 11,3%