Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Fremtidens bankmarked for private kunder


Pressemeddelelse
Ved udgangen af 90'erne er bankernes marked for privatkunder et helt andet end ved årtiets begyndelse. Og de kommende år byder på mere fornyelse, hvor privatkunderne vil have bankens udelte opmærksomhed, når de efterspørger en individuel og skræddersyet betjening.

Direktør Ejvind Hansen, leder af Den Danske Banks afdeling for privatkunder og filialer, sætter fokus på fremtidens bankmarked for private kunder i den seneste udgave af bankens blad Orientering, som netop er udkommet.

For mange mennesker bliver tid en mangelvare, og derfor vil de selv bestemme, hvordan den skal bruges. Det er, ifølge Ejvind Hansen, baggrunden for, at banken vil satse på produkter som at pleje kundernes formue og at overvåge deres konverteringsmuligheder, så de får mere tid til sig selv. Det er også årsagen til, at man i stigende grad satser på at give adgang til banken på tidspunkter, som passer kunderne. Homebanking via Danske NetBank og personlig betjening via telefonen fra kl. 6-24 hver dag alle ugens dage er eksempler på denne udvikling.

"Det er bankens mål, at tilgængelighed skal være et kodeord, når det gælder private kunders muligheder for at gøre bankforretninger. Kunderne skal have mulighed for at gøre bankforretninger, når de har tid, hvor de end er", skriver Ejvind Hansen, og tilføjer:

"Uagtet teknologiens fagre nye verden vil bankens kunderådgivere, som er placeret i filialerne, med deres professionelle og personlige rådgivning stadig være omdrejningspunktet i forholdet mellem banken og en meget stor del af kunder."