Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank arrangerer putable bond for FIH


Pressemeddelelse
FIH har besluttet at udstede et nyt obligationslån på 400 mio. danske kroner, som giver investor ret til at få obligationslånet førtidsindfriet (putable bond). Lånet er arrangeret af Den Danske Bank.

Obligationslånet er et stående lån, der udløber den 9. marts 2011, men investor har ret til at få obligationerne førtidsindfriet til kurs 100 om to år, den 9. marts 2001. Kuponen er fastsat til 5,36 pct. p. a. og emissionskursen er 107,38 pct.

En række institutionelle investorer har på forhånd vist interesse for at aftage obligationslånet.

Obligationslånet, der registreres i Værdipapircentralen, vil blive søgt optaget til notering på Københavns Fondsbørs (Fondskode DK 000342912-4) fra og med den 15. marts 1999.