Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tilbud om køb af samtlige aktier i Fokus Bank ASA

Den 7. maj 1999

Pressemeddelelse
Den Danske Bank har i dag modtaget de nødvendige tilladelser fra norske myndigheder om køb af Fokus Bank. Samtlige betingelser knyttet til tilbudet om køb af alle udestående aktier i Fokus Bank er derved indfriet og Den Danske Bank vil således gennemføre købet.

For at acceptere det frivillige tilbud må accepter være Saga Securities ASA i hænde 7.5.1999 kl. 16.00. Accepter, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive registreret.

Overførsel af aktier og afregning vil blive gennemført så snart som muligt og senest inden 2 uger fra dags dato.

I henhold til tilbudsbetingelserne afregnes aktierne til NOK 77 pr. aktie (tilbudskursen NOK 80 minus udbytte på NOK 3, som udbetales 7. maj 1999) og med tillæg af rentekompensation på 8% p.a. for perioden fra registrering af accepten til afregningstidspunktet. Renten beregnes af NOK 80 pr. aktie til og med 6. maj 1999, herefter af NOK 77 pr. aktie.

Den Danske Bank ejer herefter 98,8% af samtlige udestående aktier i Fokus Bank.

Overtagelse af de aktier, som er accepteret solgt, udløser tilbudspligt i henhold til den norske lov om værdipapirhandel. Tilbudsdokument knyttet til det pligtige tilbud vil blive sendt til de resterende aktionærer i Fokus Bank, så snart tilbudsdokumentet er udarbejdet.

Efter udløbet af det pligtige tilbud vil resterende udestående aktier i Fokus Bank blive tvangsindløst.

Alle vilkår i tilladelsen er i overensstemmelse med ansøgningen fra Den Danske Bank, herunder forudsætningen om at en væsentlig del af virksomheden i Fokus Bank ASA ikke overføres til Den Danske Bank uden Finansdepartementets godkendelse.​