Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Japansk aktieindeks grundlag for nye obligationer

Publiceret under overskriften: Japansk aktieindeks grundlag for nye obligationer udstedt af Den Danske Bank

Pressemeddelelse
Den Danske Bank udbyder påny aktieindekserede obligationer på Københavns Fondsbørs. Denne gang kan investorerne få del i en eventuel stigning i det japanske aktiemarked og samtidig sikre sig obligationens pålydende tilbagebetalt, hvis det japanske aktiemarked skulle falde.

Banken udbyder i perioden 15. september-1. oktober aktieindekserede obligationer for minimum USD 10 mio. Udløbsværdien er knyttet til udviklingen i det japanske aktieindeks Nikkei 225. Indekset afspejler kursudviklingen for 225 førende virksomheder noteret på Tokyo Stock Exchange.

Obligationerne, der ikke bærer kuponrente, indfries ved udløb til minimum kurs 100. Hvis aktieindekset ved udløb er steget i forhold til udgangspunktet, modtages udover hovedstolen tillige et tillæg, der beregnes som 200 pct. af en eventuel stigning i indekset. Startværdien på aktieindekset fastsættes den 7. oktober 1999.

Obligationerne udstedes under Den Danske Banks Euro Medium Term Note Programme og udløber den 30. december 2003. De noteres på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 7. oktober 1999 og registreres i Euroclear i andele af USD 1.000. Emissionskursen vil blive fastsat efter tegningsperiodens udløb, dog senest den 4. oktober 1999 og forventes at blive ca. 123 pct. franko kurtage. Emissionen vil alene blive gennemført, såfremt der kan opnås en tegningskurs, der ikke overstiger 129 pct. franko kurtage.

Prospekt med yderligere oplysninger om obligationsudstedelsen kan rekvireres i Den Danske Bank fra den 8. september 1999.