Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Forhøjelse på 100 mio. kr. af obligationslån for KommuneKredit


Pressemeddelelse
Den Danske Bank har for KommuneKredit forhøjet det obligationslån, som blev arrangeret den 2. august 1999. Lånet er forhøjet med 100 mio. kr. og udgør herefter i alt 250 mio. kr. Obligationslånet er et stående lån, der udløber den 15. november 2009. Kuponen på lånet er 4,00 pct. p.a.

Det samlede obligationslån, der registreres i Værdipapircentralen, vil blive søgt optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra og med den 23. august 1999.