Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank overvejer fortsat HafniadomPressemeddelelse
Den Danske Bank og de øvrige dømte har i dag betalt erstatning til de to private investorer i henhold til den dom, som Sø- og Handelsretten den 2. september afsagde i Hafnia-sagen.

Betalingen har fundet sted inden for den 14 dages frist, som er fastsat i dommen.

Det er endnu ikke besluttet, om Sø- og Handelsrettens dom skal ankes. Fristen for at træffe en beslutning er ifølge Retsplejeloven otte uger fra domsafsigelsen.