Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Halvårsresultat på 191.7 mio. kr. i Danske Kredit


Pressemeddelelse
Danske Kredits resultat før skat blev på 191,7 mio. kr. i første halvår 1999 mod 188,8 mio. kr. i samme periode sidste år.

Basisindtjeningen blev forøget med 30,2 mio. kr. eller 19,3 pct. fra 156,6 mio. kr. sidste år til 186,8 mio. kr. i år. Beholdningsindtjeningen faldt fra 32,2 mio. kr. til 4,9 mio. kr.

Nettorenteindtægterne steg i forhold til samme periode sidste år med 39,3 mio. kr. svarende til 19 pct.

Der var ikke behov for hensættelser til tab på debitorer.

Selskabets balance steg med 9,8 mia. kr. fra 69,9 mia. kr. ved udgangen af 1998 til 79,7 mia. kr. ultimo juni i år.

I første halvår 1999 udbetalte Danske Kredit 24.122 lån med et samlet udlån på 19 mia. kr.

I andet halvår 1999 forventer Danske Kredit en fortsat vækst i udlånet og dermed også en forbedring af basisindtjeningen. Det samlede indtjeningsniveau for resten af 1999 vil fortsat være afhængig af mulighederne for konverteringer samt af omsætningen og priserne på ejendomsmarkedet. Beholdningsindtjeningen i andet halvår vil som vanligt i høj grad afhænge af kursniveauet ultimo 1999.