Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank udsteder obligationslån i engelske pundPressemeddelelse
Den Danske Bank har indgået aftale om at udstede et obligationslån på 100 mio. engelske pund. Lånet får status af supplerende kapital og udstedes som Floating Rate Notes, der løber fra den 10. maj 1999 til 10. maj 2005. Udstedelseskursen er 100 pct., og kuponrenten fastsættes kvartalsvis til LIBOR med tillæg af 0,35 procentpoint indtil maj 2002 og herefter med et tillæg af 1,85 procentpoint. Banken har mulighed for at førtidsindfri lånet til kurs 100 ved hver rentetermin fra og med maj 2002. Obligationerne udstedes under bankens European Medium Term Note program og noteres på Luxembourg Stock Exchange.

Låneoptagelsen bidrager til at balancere kapitalgrundlagets valutariske sammensætning i forhold til de eksisterende aktiviteter.