Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank køber svensk realkreditselskabPressemeddelelse
Den Danske Bank i Sverige, Östgöta Enskilda Bank, har pr. 2. august 1999 købt det svenske selskab Bokredit i Sverige AB, der formidler realkreditlån til private.

Bokredit, der blev etableret i 1995, administrerer realkreditlån for godt 1,7 mia. svenske kroner.

Vedlagt følger kopi af meddelelse, der i dag er udsendt i Sverige.

Östgöta Enskilda Bank, Den Danske Bank i Sverige, köper Bokredit i Sverige AB

Från och med den 2 augusti kommer Bokredit i Sverige AB att ingå i Den Danske Bank-koncernen. Säljare är E. Öhman J:or AB.

  • Genom förvärvet av Bokredit skapar vi förutsättningar för att fortsätta att öka vår marknadsandel på bolånemarknaden, säger Ulf Lundahl, VD för Östgöta Enskilda Bank, Den Danske Bank i Sverige.
  • Vi får också tillgång till en struktur och ett kunnande om värdepapperisering, som vi betraktar som en mycket intressant finansieringsteknik. Värdepapperisering har använts i USA sedan 70-talet och blir nu allt vanligare även i Europa.


Bokredit har varit föregångare på den svenska marknaden när det gäller värdepapperisering och är idag bland annat långivare till Postens Lita bolån. Bokredit har ett eget kapital på 57 Mkr.
I samband med förvärvet övertar Bokredit ansvaret för de bostadslån som förmedlats via Posten och kommer tillsammans med Östgöta Enskilda Bank att kunna erbjuda en komplett bankservice till dessa kunder.

  • Kombinationen av ett av marknadens bästa bolån och den personliga bankservice vi erbjuder via vårt nätverk av lokala provinsbanksenheter är oerhört konkurrenskraftig, säger Ulf Lundahl.


Den Danske Bank är en av Nordens största finanskoncerner med verksamhet i bland annat Danmark, Sverige, Norge och Finland. I Sverige drivs verksamheten främst genom Östgöta Enskilda Bank, som förvärvades 1997 och nu är en del av Den Danske Bank.

Östgöta Enskilda Bank, Den Danske Bank i Sverige, har för närvarande 35 provinsbankskontor från Sundsvall i norr till Malmö i söder, som alla verkar under lokala banknamn.