Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank fastholder og udbygger bankens position i Nordeuropa

Pressemeddelelse
Bestyrelsesformanden, direktør Poul J. Svanholm, berørte på den ordinære generalforsamling bankens internationale engagement.

Den Danske Banks aktiviteter i udlandet bidrager i stigende grad til koncernens forretningsomfang. Hovedvægten i de internationale aktiviteter har ligget på erhvervsområdet, men der er nu også fremgang på privatkundesiden i kraft af datterbanken i Luxembourg og de svenske filialer. Det fremgik af den mundtlige beretning på Den Danske Banks generalforsamling i Bella Center i København tirsdag (23/3).

Poul Svanholm fremhævede den betragtelige udvidelse af bankens nordiske engagement bl.a. gennem købet af børsmæglerselskaber i Norge, Sverige og Finland. Han udtrykte håb om, at den norske regering vil give banken koncession til at drive bankvirksomhed i Norge via ejerskab af Fokus Bank, som Den Danske Bank har afgivet købstilbud på, og hvis aktier den har opnået ret til at købe.

Om kampen om det nordiske bankmarked sagde Poul Svanholm bl.a., at han ikke forventer at se Den Danske Bank blandt dem, der må strække våben. Bankerne i Norden arbejder hårdt på at skabe sig en strategisk platform. Der er en række banker, der var valgt at betragte Norden som deres hjemmemarked. Bankerne går frem på forskellig måde. Nogle har en ambition om at foretage opkøb. Andre foretager grænseoverskridende fusioner. Andre igen har valgt at købe minoritetsposter i banker i de øvrige nordiske lande for på den måde at etablere en slags fodfæste. Endelig har flere store banker etableret filialer i de nordiske hovedstæder.

"Der er med andre ord trængsel blandt bankerne om at blive nordiske. Der er vel en 7-8 stykker, der har en nordisk ambition. Bankmarkedet bliver naturligvis ikke større af, at de enkelte banker bevæger sig rundt i hinandens baghaver. Derfor bliver indtjeningsgrundlaget for de enkelte banker heller ikke større. Tværtimod vil man i en periode måske se lidt irrationel priskonkurrence. Man kan derfor med usvigelig sikkerhed sige, at der ikke er plads til 7-8 såkaldt nordiske banker. Overkapaciteten vil blive løst enten ved, at nogle reducerer ambitionerne eller ved, at der indgås fusioner."

"Vi erkender, at vi har et behov for at blive større. Af gode rationelle grunde. Vi forventer at fastholde og udbygge Den Danske Banks position som en stærk bank i Nordeuropa", fastslog Poul Svanholm.