Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Fordoblet resultat i Danske KreditPressemeddelelse
Danske Kredits resultat for 1998 blev et overskud før skat på 417,4 mio. kr. mod 200,6 mio. kr. i 1997. Fremgangen skyldes primært et stort antal låneomlægninger og en markant stigning i udlån på 14,2 mia. kr. Den samlede skat afholdes af moderselskabet Den Danske Bank. Årets resultat overføres til næste år.

Netto rente- og gebyrindtægterne, der i 1997 udgjorde 298,4 mio. kr., steg til 476,9 mio. kr.

Der var ikke behov for hensættelser til tab på debitorer.

Selskabets balance steg med 14,9 mia. kr. til 69,9 mia. kr. ved udgangen af 1998.

Danske Kredit har i 1998 øget sin markedsandel. Opgjort som andel af den samlede udestående obligationsrestgæld udgjorde selskabets markedsandel ultimo året 5,8 pct. mod 4,6 pct. året før.

I begyndelsen af 1999 introducerede Danske Kredit Euro-lån til erhvervskunder, og det nye produkt forventes at medvirke til at øge Danske Kredits udlån til erhverv.

I 1999 forventer Danske Kredit en fortsat vækst i udlånet til såvel private som erhverv og en fortsat positiv udvikling i indtjeningen. Det samlede resultat vil dog afhænge af renteudviklingen og ejerboligomsætningen.