Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Boligpriserne tæt på toppen

Den 27. august 1999

Pressemeddelelse
Boligpriserne er meget tæt på toppen i denne omgang. I løbet af andet halvår af 1999 og i begyndelsen af år 2000 vil boligpriserne falde svagt.

Den vurdering kommer fra kontorchef Morten Kyhn, Den Danske Bank, i den udgave af Orientering, som netop er udsendt. Som baggrund for vurderingen nævner han blandt andet, at den stimulerende effekt af renteudviklingen ophører, at den generelle økonomiske udvikling tegner lidt svagere og at der bliver færre i de unge årgange, som skal etablere sig på ejendomsmarkedet.

Trods prisfaldene må man dog vente, at priserne vil stige igen året efter.

"I takt med, at den internationale økonomiske vækst tegner til at blive kraftigere i andet halvår af år 2000, vil det smitte af på såvel beskæftigelse som boligpriser. Kontantpriserne forventes derfor at stige med omkring 4 pct. i 2001", skriver Morten Kyhn.

Han fremhæver, at boligejerne i hele perioden vil opleve, at nettoydelsen stiger. Det er en konsekvens af pinsepakkens fortsatte reduktion af skatteværdien af rentefradraget og det højere renteniveau på det seneste.