Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Prisstabilitet, inflation og deflation

Publiceret under overskriften: Den gode, den onde og den grusomme: Prisstabilitet, inflation og deflation


Pressemeddelelse
Verdensøkonomierne er generelt set kommet ind i et miljø af prisstabilitet. Udviklingen viser, at centralbankerne i den vestlige del af verden har haft held med deres pengepolitiske målsætning om prisstabilitet. Der er større tillid til, at inflationen ikke vender tilbage.

"Spørgsmålet er, om centralbankernes mål er lykkedes for godt, og om der er risiko for deflation - altså faldende priser, og hvilken effekt det kan have på økonomierne", skriver kontorchef Bertil From, Den Danske Bank, i "Orientering", som banken netop har udsendt.

Deflation i ren form er blot faldende priser. Så længe prisfaldene begrænser sig til en mindre del af økonomien, vil virksomhedernes og forbrugernes adfærd ikke påvirkes, og deflationen kan endog give højere vækst gennem stigende købekraft.

Deflation er først et problem, når prisfaldene rammer mange varegrupper, lønninger og reale aktiver samtidig. I det tilfælde påvirkes folks adfærd, og deflationen kan forstærke en krise, som det skete under den store depression i 1930'erne, og som det sker i Japan i disse år.

Bertil From understreger betydningen af, at deflation ikke kommer samtidig med recession. I det tilfælde vil deflationen kunne være farlig og forstærke recessionen.

"Selvom der ikke er nogen umiddelbar fare for ondartet deflation, er det vigtigt, at en sådan situation forebygges i tide. Deflation kan være mindst lige så skadelig som inflation og måske værre, fordi den er vanskeligere at kontrollere. Centralbankerne og regeringerne skal derfor forhindre både deflation og recession", skriver Bertil From.