Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Pæne afkast til Den Danske Banks puljekunder i 1999Pressemeddelelse

Den Danske Banks puljeafkast har i 1999 været tilfredsstillende. Obligationsafkastene har været beskedne, mens aktieafkastene – særligt på de udenlandske markeder – har været endog særdeles høje.

Afkastet af Den Danske Banks puljer har i 1999 været som følger:

Langsigtet opsparing

 

 Danske obligationer

 0,3%

 Udenlandske obligationer

 4,5%

 Lange indeksobligationer

 2,1%

 Danske akiter

 14,0%

 Udenlandske aktier

 48,2%

 


Kortsigtet opsparing

 

 Korte danske obligationer

 3,0%

 Korte indeksobligationer

 1,8%Puljeafkastene opgøres på basis af kurserne den 4. sidste bankdag i december måned.

Puljekunder med en langsigtet opsparing, som har overladt puljesammensætningen til banken (Bankvalg) har i 1999 opnået følgende afkast:

 

 

 

 Før afkastskat

 Efter afkastskat

 Pensionsopsparing

 18,9%

 17,9%

 Børneopsparing

 11,0%*

 -

 *Periode: august - december 1999