Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank hæver renten på ind- og udlån med op til 0,5 pct.

Pressemeddelelse

Den 4. april 2008

Pressemeddelelse
Som følge af uroen på finansmarkederne er den finansielle sektors finansieringsomkostninger fortsat stigende. Danske Bank i Danmark hæver derfor pr. 30. april 2008 renter på ind- og udlån med variabel rente med op til 0,5 pct.

Ændringerne omfatter ikke de gebyrfrie kundepakker 24/7 og 24/7 Ung - ligesom også Danske Prioritet og Danske Prioritet Plus fastholdes på det nuværende niveau.

Samtidig introduceres et nyt opsparingsprodukt Danske Toprente, hvor kunderne får 5,00 pct. i fast rente i to år. Danske Bank har besluttet at modtage op til fem mia. kr. kr. i indskud til denne nye og højere sats – kontoen åbnes for indskud onsdag 9. april. Indestående er bundet i to år – dog kan der hæves på kontoen i garantiperioden mod en rentedekort på 1-2 pct. af det hævede beløb dog minimum 250 kr.

Der kan indskydes 40-500.000 kr. på kontoen.

Danske Bank


Kontaktperson:
Direktør Henrik Normann, tlf. 45 14 04 44
Pressechef Jonas Torp, tlf. 45 14 56 94