Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank justerer rentesatser

Pressemeddelelse

På baggrund af generelt stigende finansieringsudgifter herunder Danmarks
Nationalbankbankens renteforhøjelser – senest med 0,4 procentpoint - hæver Danske Bank ind- og udlånsrenten med op til 0,75 procentpoint.

For produkterne 24/7 og 24/7 Ung hæves udlån med 0,50 procentpoint – Danske Prioritet og Danske Prioritets Plus påvirkes ikke af ændringen, da disse er bundet til indskudsbevisrenten.
Renteændringen træder i kraft 17. oktober 2008.


Med venlig hilsen
Danske Bank