Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank hæver udlånsrenten med 0,25 pct.

Pressemeddelelse

Stigende udgifter til finansiering som følge af uroen på finansmarkederne fortsætter, og Danske Bank i Danmark hæver derfor pr. 29. februar 2008 udlånsrenterne på de fleste konti med 0,25 pct. Reguleringen foretages ikke for de nye gebyrfrie kundepakker 24/7 og 24/7 Ung - ligesom Danske Prioritet og Danske Prioritet Plus også fastholdes på det nuværende niveau.

I de sidste måneder af 2007 kostede de stigende udgifter til finansiering koncernen omkring 150 mio. kr., og bankernes finansieringsomkostninger ser ud til at have fundet et permanent højere leje. Derfor gennemføres renteændringen nu.

"Det ser ud til, at prisen på penge har fundet et nyt og højere leje. Det reagerer vi på nu. Når prisen på olie stiger, stiger benzinpriserne omgående. Olie er benzinselskabernes afgørende råvare - på samme måde er penge vores råvare, og derfor må vi med de stigende priser på penge hæve prisen," siger Henrik Normann, der er direktør i Danske Bank, Danmark.

I de seneste 10-15 år er prisen på penge faldet og faldet. Rentemarginalen er kontinuerligt presset til glæde for både privatkunder og erhvervskunder, og af Nationalbankens statistik kan man læse, at rentemarginalen siden 1996 er faldet omkring fire procentpoint - lidt mere for privatkunderne, der faktisk har fået halveret rentemarginalen.

"Nu går det så lidt den anden vej. Et lån på 100.000 kr. bliver således netto 12-14 kr. dyrere om måneden," siger Henrik Normann.

Indlånssatserne fastholdes på det nuværende niveau.

"Sidste år gennemførte vi en række prisjusteringer. En af de største var introduktionen af vores højrentekonto og Danske Netopsparing. Begge med 4,25 pct. i rente. Samtidig lancerede vi i 24/7-pakkerne attraktive indlånssatser på lønkonti. Derfor har indlånet i 2007 fået et godt nyk opad, nu står de så stille i denne omgang," siger Henrik Normann og tilføjer: "Finansuroen har øget bankens omkostninger til både lånekapital og ansvarlig kapital med mellem 0,25 og 1,2 procentpoint. Dette får vi delvist dækket med denne rentestigning. Vi håber selvfølgelig, at der falder ro på markederne igen. Men hvis priserne på kapital ikke falder, kan jeg ikke udelukke, at vi senere på året må regulere priserne igen." 

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Steen Reeslev

Kontaktpersoner:
Direktør Henrik Normann, tlf. 45 14 04 44
Pressechef Jonas Torp, tlf. 45 14 56 94, mobil 25 55 63 25