Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2007

Pressemeddelelse: Årets resultat i Danske Bank: 14.870 mio. kr. efter skat

Danske Bank har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2007. Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab.
Her følger udvalgte hovedpunkter:

 • Danske Bank koncernens resultat efter skat steg 10 pct. til 14.870 mio. kr. mod 13.545 mio. kr. i 2006. Set i forhold til proforma tal for 2006, dvs. inklusive Sampo Bank koncernen, faldt årets resultat efter skat med 3 pct. og var dermed lidt under forventningen ved offentliggørelsen af 3. kvartalsrapporten, men på niveau med forventningerne ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2006.


Udviklingen i forhold til proforma tal så i øvrigt ud, som følger:

 • Indtægterne steg 5 pct. til 45.063 mio. kr. som følge af en positiv udvikling på koncernens hovedmarkeder.
  Væksten i de udenlandske bankaktiviteter var 12 pct., og de udenlandske bankaktiviteter
  står nu for 34 pct. af koncernens samlede indtægter.
 • Integrationsprocessen med Sampo Bank i Finland følger tidsplanen, og Sampo Bank forventes integreret på Danske Bank koncernens platform i påsken 2008.
 • Omkostningerne steg 11 pct. og afspejler især planlagte omkostninger til integration af bankerne i Finland, Irland og Nordirland. Ses bort fra disse var den underliggende omkostningsstigning på 4 pct. Omkostningsprocenten var på 55,6.
 • Koncernens tab på udlån, der udgjorde 687 mio. kr. mod en indtægt på 484 mio. kr. i 2006, var fortsat på et lavt niveau.
 • Koncernens likviditetsfaciliteter-back-up-faciliteter over for internationale investeringsselskaber
  har en god underliggende kreditkvalitet. Eksponeringen er i fjerde kvartal 2007 reduceret fra 58 mia. kr. til 46 mia. kr., svarende til 1,4 pct. af koncernens samlede balance. Det er forventningen, at forretningsomfanget af likviditets-back-up-faciliteter reduceres væsentligt allerede i 2008.
 • Koncernens udlån steg 12 pct. til 1.701 mia. kr. ultimo 2007. De udenlandske aktiviteter bidrog med 57 pct. af den samlede udlånsvækst.
 • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 8,50 kr. i udbytte pr. aktie. Det svarer til 40 pct. af koncernens overskud eller i alt 5.940 mio. kr.
 • Resultatet efter skat forventes at blive 0-7 pct. højere end i 2007.
 • Finansielle målsætninger frem til 2012: Indtægter på mere end 55 mia. kr., omkostningsprocent på under 45 og et resultat per aktie, der i gennemsnit stiger med mindst 8 pct. om året. Koncernen investerer i den forbindelse 1 mia. kr. over de næste to år i digitalisering og opgradering af platformen samt accelereret produktintroduktion. 


Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Vækstgeneratoren i Danske Bank er i stigende grad vore udenlandske bankaktiviteter. Resultatet viser, at de investeringer, vi har foretaget de seneste år i blandt andet Norge, Sverige, Irland og Nordirland, har givet koncernen et markant løft i indtjeningsevnen. Den udvikling forstærker vi nu ved at opgradere koncernens fælles platform. Med en opgradering kan vi udvikle nye, offensive produkttilbud på alle markeder, samtidig med at vi holder omkostningerne nede via øget automatisering. Udviklingen er så markant, at vi har valgt at opstille nye, ambitiøse målsætninger for de næste fem år."

Kontaktpersoner:
Torsdag den 31. januar fra kl. 14.00
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Årsregnskabet præsenteres på pressemøde kl. 14.00. Præsentationen kan følges live på www.danskebank.com. Her vil præsentationsmaterialet også blive tilgængeligt.