Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank sænker udvalgte rentesatser

Danske Bank sænker udvalgte rentesatser


Som følge af Nationalbankens rentenedsættelse 4. november 2011 sænker Danske Bank renten på udvalgte, variabelt forrentede indlån med op til 0,25 procentpoint. Renteændringen træder i kraft den 14. november 2011.

Renten på de af bankens udlån, der aftalemæssigt er relateret direkte til Nationalbankens indskudsbevisrente, er nedsat med 0,35 procentpoint med virkning fra 4. november 2011. Det drejer sig bl.a. om Danske Prioritet og Danske Prioritet Plus.

På grund af fortsat høje finansieringsomkostninger for danske og europæiske banker samt øgede internationale kapitalkrav holdes renten på øvrige udlån uændret.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktperson:
Afdelingsdirektør Anders Klinkby Madsen, telefon 45 14 57 95, mobil 25 10 19 19