Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank vil give afkald på indtjeningen på mistænkelige transaktioner i Estland

Direktionen og bestyrelsen er af den klare holdning, at banken ikke skal drage økonomisk fordel af mistænkelige transaktioner, der har fundet sted i non-resident porteføljen i bankens estiske filial. Det er således bankens hensigt at stille bruttoindtjeningen fra sådanne transaktioner til rådighed for samfundsgavnlige tiltag, som eksempelvis bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

”Det er stadig for tidligt at konkludere på det samlede omfang af sagen, idet de omfattende undersøgelser stadig er igangværende. Men det står klart, at banken ikke har levet op til egne standarder eller samfundets forventninger i forhold til at forhindre, at filialen i Estland blev brugt til potentielt illegale aktiviteter på det tidspunkt, hvor transaktionerne fandt sted. Det beklager vi dybt, og det er ikke noget, vi på nogen måde skal drage økonomisk fordel af. Derfor vil vi ikke beholde indtjeningen på disse mistænkelige transaktioner,” udtaler administrerende direktør Thomas F. Borgen.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at fastlægge omfanget af mistænkelige transaktioner og dermed den indtægt, de har genereret. De samlede bruttoindtægter fra non-resident porteføljen i Estland i perioden fra 2007 og til den blev lukket ned i 2015 er estimeret til at være ca. 1,5 mia. kr. Beløbet skal ses i forhold til de samlede, rapporterede indtægter for Danske Bank på ca. 410 mia. kr. i samme periode.

Danske Bank igangsatte i september 2017 grundige og omfattende undersøgelser af non-resident porteføljen i bankens estiske filial. Undersøgelserne er forankret i Danske Banks bestyrelse og ledes af advokatfirmaet Bruun & Hjejle.

Der er tale om omfattende undersøgelser, der dækker 9 år og store mængder data, herunder mere end 9 millioner e-mails, 7.000 dokumenter og millioner af transaktioner.

”Vi tager sagen meget alvorligt og er opsatte på at komme til bunds i den. Vi kan til fulde forstå den store interesse, der er fra vores interessenters side. Jeg vil gerne forsikre alle om, at vi gør alt, hvad vi kan for at færdiggøre undersøgelserne så hurtigt som muligt, men vi må samtidig sikre os, at de er så grundige og fuldstændige som muligt. Vi er fast besluttet på så stor åbenhed omkring sagen som muligt, og vi ser frem til at kunne offentliggøre konklusionerne og eventuelt yderligere beslutninger eller tiltag, som de måtte give anledning til,” udtaler bestyrelsesformand Ole Andersen.

Undersøgelserne forløber som planlagt, og banken vil offentliggøre konklusionerne senest i september 2018 sammen med eventuelt yderligere tiltag, som de måtte give anledning til. Det beløb, der vil blive stillet til rådighed, og den måde, det vil blive gjort på, vil blive besluttet, når undersøgelserne er færdige.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.