Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nordiske banker undersøger muligheden for fælles ”kend din kunde” joint venture

De førende nordiske banker, DNB Bank ASA, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) og Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), har besluttet sig for at undersøge muligheden for at etablere en nordisk ”kend din kunde”-infrastruktur. I starten vil ydelserne blive tilbudt store og mellemstore virksomheder i Norden.

Bankerne har de senere år rettet en stor del af indsatsen for at bekæmpe økonomisk kriminalitet mod at sikre overholdelse af kravene til behandling af kundeoplysninger. Den enkelte bank-kunde oplever imidlertid, at processen med oplysningskravene tager lang tid, og ofte at de kon-taktes af flere banker med forskellige procedurer. Ineffektive ”kend din kunde”-processer på-virker også bankerne negativt, og det skaber længere ekspeditionstider, mere administration og større risici.

Samtidig står banksektoren konstant over for mere regulering og øgede krav til ”kend din kunde”-processer. Derfor er der i sektoren et behov for i fællesskab at kunne tilvejebringe korrekte kundeoplysninger på en effektiv måde – til gavn for kunder, bankerne og samfundet generelt.

Bankerne har til hensigt at oprette et joint velture, Nordic KYC Utility, hvis eneste forretningsmæssige formål er at udvikle en effektiv, sikker og omkostningseffektiv fælles nordisk infrastruktur på ”kend din kunde”-området. De stiftende banker vil sammen eje og drive joint venturet, men det er tanken, at joint venturet også skal tilbyde sine ydelser til tredjepart. Initiativet vil bidrage til at sikre et sundt finansielt forretningsmiljø, forebygge økonomisk kriminalitet og beskytte kunderne og samfundet.

Etableringen og opstarten af joint venturet er underlagt EU’s konkurrenceregler og er således betinget af EU-kommissionens godkendelse. Selskabet forventes etableret i andet halvår af 2018.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.