Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Forlig med NSK tiltrådt ved Københavns Byret

Som omtalt i vores selskabsmeddelelse nr. 18 af 13. december 2022 har Danske Bank indgået en aftale med National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om betaling af en bøde og konfiskation for overtrædelse af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed.

Denne aftale har dannet grundlag for et retsmøde i Københavns Byret, som blev afholdt i dag. På dette retsmøde vedtog banken et bødeforelæg om betaling af en bøde på 3,5 mia. kr. og en konfiskation på 1,249 mia. kr. Sagen mod banken er herefter endeligt afgjort på de vilkår, som vi omtalte i vores selskabsmeddelelse den 13. december 2022.

Danske Bank