Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Afgørelse i forhold til Estlandsagen

På denne side kan du 

 • finde link til den selskabsmeddelese, vi har udsendt om myndighedernes afgørelse i Estlandsagen 
 • få svar på spørgsmål i vores FAQ
 • læse mere om vores fokusområder i kampen mod økonomisk kriminalitet.

Forligene med myndighederne betyder, at de amerikanske og danske myndigheders undersøgelser af Danske Bank nu er afsluttet. Vi har samarbejdet med myndighederne, lige siden de henvendte sig, og vi accepterer betingelserne for forligene.

Vi vil gerne give vores uforbeholdne undskyldning og tager det fulde ansvar for de uacceptable fejl og forseelser, der er sket tidligere, men som på ingen måde hører hjemme hos Danske Bank i dag. Vi har lært af vores fejl, og vi har taget de skridt, der skal til for at sikre, at banken har et solidt udgangspunkt for at forhindre, at noget lignende kan ske igen.

Martin Blessing

Bestyrelsesformand, Danske Bank

Spørgsmål og svar

 • Danske Bank accepterer og er enig i betingelserne for forligene. Danske Bank påtager sig det fulde ansvar for det, der skete i banken på det pågældende tidspunkt. Det var uacceptabelt, og vi vil gerne undskylde uforbeholdent over for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

 • Banken har erklæret sig skyldig i forhold til tiltale for svindel over for andre banker, som er rejst af DoJ, og har accepteret en civilretlig sag mod banken om værdipapirsvindel, som er anlagt af SEC. Danske Bank accepterer og er enig i betingelserne for forligene. Danske Bank påtager sig det fulde ansvar for det, der skete i banken på det pågældende tidspunkt. Det var uacceptabelt, og vi vil gerne undskylde uforbeholdent over for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.


 • Nej. Vores serviceydelser forbliver uændrede.  

 • Danske Bank har fortsat et solidt kapitalgrundlag og har foretaget de hensættelser, der er nødvendige for at kunne betale bøderne. Hverken bøderne eller betingelserne for forligene vil påvirke vores ambition om at være en førende nordisk universalbank, der både er konkurrencedygtig til gavn for kunderne og har fokus på omkostningerne.

 • Det er klart, at Danske Bank ikke har levet op til sit ansvar i denne sag. Det er skuffende og uacceptabelt, og vi vil gerne undskylde over for vores kunder, investorer, medarbejdere og samfundet generelt. Danske Bank beklager de fejl og forseelser, der er sket tidligere. Vi har lært af vores fejl, og vi har taget de skridt, der skal til for at sikre, at banken har et solidt udgangspunkt for at forhindre, at noget lignende kan ske igen.


 • Vi bekæmper økonomisk kriminalitet hver dag. Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er en af de vigtigste prioriteter for Danske Bank. Vi har truffet og vil fortsat træffe omfattende foranstaltninger for at styrke vores forsvar mod økonomisk kriminalitet begået af kriminelle personer og organisationer, alt imens vi arbejder på at være en førende nordisk universalbank for alle vores kunder.

 • Forligene med myndighederne betyder, at det amerikanske justitsministeriums (DoJ), den amerikanske børsmyndigheds (SEC) og den danske National enhed for Særlig Kriminalitets (NSK) undersøgelser nu er afsluttet. Den klarhed, vi nu endelig kan skabe for bankens medarbejdere, kunder og investorer, er selvfølgelig væsentlig. Vi har foretaget betydelige investeringer i opbygning af systemer og i en væsentlig styrkelse af vores kompetencer inden for compliance, risikostyring og kontroller, og vi arbejder aktivt med at skabe en kultur, hvor medarbejderne kan tale åbent, hvis de oplever adfærd, der ikke lever op til vores standarder. Omstillingen af banken, både operationelt og kulturelt, har gjort, at vi i dag står et meget stærkere sted og har styrket vores forsvarsværk, således at disse dybt beklagelige fejl ikke vil kunne opstå igen. Samtidig giver det os mulighed for at opfylde vores langsigtede strategiske ambition om at levere ekspertrådgivning, stærke digitale løsninger og bæredygtig finansiering som kernen af vores forretning.

  Danske Banks forlig med DoJ om at erklære sig skyldig er behandlet af en amerikansk distriktsdomstol. Strafudmåling vil finde sted på et senere tidspunkt.

 • Danske Bank har fortsat alle sine eksisterende banklicenser og er fortsat i tæt dialog med Finanstilsynet og sine øvrige tilsynsmyndigheder.

 • Som tidligere meddelt ønsker Danske Bank ikke at drage økonomisk fordel af mistænkelige transaktioner, der har fundet sted i non-resident-porteføljen i filialen i Estland. Derfor besluttede bestyrelsen at donere bruttoindtægterne med det forbehold at de ikke blev konfiskeret. Da det fulde beløb er konfiskeret af myndighederne, vil banken ikke donere beløbet til en uafhængig fond.

  Vi vil naturligvis fortsat dele erfaringer, best practice og viden om bekæmpelse af international økonomisk kriminalitet i de relevante fora.

 • Danske Bank accepterer og er enig i betingelserne for forligene. Danske Bank påtager sig det fulde ansvar for det, der skete i banken på det pågældende tidspunkt. Det var uacceptabelt, og vi vil gerne undskylde uforbeholdent over for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

 • Banken har erklæret sig skyldig i forhold til tiltale for svindel over for andre banker, som er rejst af DoJ, og har accepteret en civilretlig sag mod banken om værdipapirsvindel, som er anlagt af SEC. Danske Bank accepterer og er enig i betingelserne for forligene. Danske Bank påtager sig det fulde ansvar for det, der skete i banken på det pågældende tidspunkt. Det var uacceptabelt, og vi vil gerne undskylde uforbeholdent over for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.


 • Forligene med myndighederne betyder, at det amerikanske justitsministeriums (DoJ), den amerikanske børsmyndigheds (SEC) og den danske National enhed for Særlig Kriminalitets (NSK) undersøgelser nu er afsluttet. Den klarhed, vi nu endelig kan skabe for bankens medarbejdere, kunder og investorer, er selvfølgelig væsentlig. Vi har foretaget betydelige investeringer i opbygning af systemer og i en væsentlig styrkelse af vores kompetencer inden for compliance, risikostyring og kontroller, og vi arbejder aktivt med at skabe en kultur, hvor medarbejderne kan tale åbent, hvis de oplever adfærd, der ikke lever op til vores standarder. Omstillingen af banken, både operationelt og kulturelt, har gjort, at vi i dag står et meget stærkere sted og har styrket vores forsvarsværk, således at disse dybt beklagelige fejl ikke vil kunne opstå igen. Samtidig giver det os mulighed for at opfylde vores langsigtede strategiske ambition om at levere ekspertrådgivning, stærke digitale løsninger og bæredygtig finansiering som kernen af vores forretning.

  Danske Banks forlig med DoJ om at erklære sig skyldig er behandlet af en amerikansk distriktsdomstol. Strafudmåling vil finde sted på et senere tidspunkt.

 • Danske Bank har erklæret sig skyldig i tiltale for svindel over for andre banker, hvilket den 13 december er tiltrådt af en amerikansk distriktsdomstol. Den amerikanske distriktsdomstol har også tiltrådt betingelserne og faktum for forliget aftalt mellem Danske Bank og DOJ. Som vi har orienteret om, vil strafudmåling ske af den samme dommer ved den amerikanske distriktsdomstol, hvilket forventes at ske snart.

 • Forligene er indgået i dialog med de relevante myndigheder. Danske Bank accepterer og er enig i betingelserne for forligene.

 • Danske Bank har erklæret sig skyldig i tiltale for svindel over for andre banker, hvilket den 13 december er tiltrådt af en amerikansk distriktsdomstol. Den amerikanske distriktsdomstol har også tiltrådt betingelserne og faktum for forliget aftalt mellem Danske Bank og DOJ. Som vi har orienteret om, vil strafudmåling ske af den samme dommer ved den amerikanske distriktsdomstol, hvilket forventes at ske snart.

 • Ja. Som tidligere meddelt i forbindelse med bankens regnskab for 1. - 3. kvartal 2022 har vi foretaget de hensættelser, der er nødvendige for at kunne betale bøderne, og Danske Bank har fortsat et solidt kapitalgrundlag. Vi vil fortsat arbejde tæt sammen med myndighederne, og banken vil nu foretage de nødvendige handlinger med henblik på at betale bøderne. 


 • Myndighederne har fastsat bøderne og betingelserne for forligene. Vi kan ikke kommentere på, hvordan myndighedernes proces har været. Vi accepterer forligene og det fulde beløb af bøderne, og vi vil nu betale bøderne til myndighederne og komme videre.


 • Nej.

 • De igangværende civilretlige søgsmål er ikke omfattet af de forlig med myndighederne, som vi offentliggjorde den 13 december, og banken vil fortsat forsvare sig mod de civilretlige krav.

 • Vi er altid i tæt dialog med Finanstilsynet og andre vigtige offentlige interessenter og har naturligvis holdt Finanstilsynet fuldt opdateret i sagen, men vi kan ikke kommentere på dialogen med myndighederne.

 • Danske Bank har fortsat et solidt kapitalgrundlag og har foretaget de hensættelser, der er nødvendige for at kunne betale bøderne. Hverken bøderne eller betingelserne for forligene vil påvirke vores ambition om at være en førende nordisk universalbank, der både er konkurrencedygtig til gavn for kunderne og har fokus på omkostningerne.

 • Nej.

 • Nej. Vores serviceydelser forbliver uændrede.  

 • Danske Bank har fortsat et solidt kapitalgrundlag og har foretaget de hensættelser, der er nødvendige for at kunne betale bøderne. Hverken bøderne eller betingelserne for forligene vil påvirke vores ambition om at være en førende nordisk universalbank, der både er konkurrencedygtig til gavn for kunderne og har fokus på omkostningerne.

 • Danske Bank har fortsat alle sine eksisterende banklicenser og er fortsat i tæt dialog med Finanstilsynet og sine øvrige tilsynsmyndigheder.

 • Vi fastholder samarbejdet med en række korrespondentbanker med henblik på at kunne cleare transaktioner i USD, så vi kan understøtte vores forretning og vores kunder, og vi vil fortsat kunne tilbyde vores nuværende produkter og services.

 • Det er klart, at Danske Bank ikke har levet op til sit ansvar i denne sag. Det er skuffende og uacceptabelt, og vi vil gerne undskylde over for vores kunder, investorer, medarbejdere og samfundet generelt. Danske Bank beklager de fejl og forseelser, der er sket tidligere. Vi har lært af vores fejl, og vi har taget de skridt, der skal til for at sikre, at banken har et solidt udgangspunkt for at forhindre, at noget lignende kan ske igen.


 • Som tidligere meddelt ønsker Danske Bank ikke at drage økonomisk fordel af mistænkelige transaktioner, der har fundet sted i non-resident-porteføljen i filialen i Estland. Derfor besluttede bestyrelsen at donere bruttoindtægterne med det forbehold at de ikke blev konfiskeret. Da det fulde beløb er konfiskeret af myndighederne, vil banken ikke donere beløbet til en uafhængig fond.

  Vi vil naturligvis fortsat dele erfaringer, best practice og viden om bekæmpelse af international økonomisk kriminalitet i de relevante fora.

 • Vi bekæmper økonomisk kriminalitet hver dag. Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er en af de vigtigste prioriteter for Danske Bank. Vi har truffet og vil fortsat træffe omfattende foranstaltninger for at styrke vores forsvar mod økonomisk kriminalitet begået af kriminelle personer og organisationer, alt imens vi arbejder på at være en førende nordisk universalbank for alle vores kunder.

Vores kamp mod økonomisk kriminalitet

I Danske Bank gør vi alt, hvad vi kan for at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det har meget høj prioritet for os at styrke og forbedre vores indsats for at bevare vores forretningsmæssige integritet og løfte vores samfundsansvar. Vi følger de principper, som Finans Danmark har udviklet, og disse er også reflekteret i vores overordnede tilgang:

Medarbejdere

Vi arbejder løbende på at sikre, at banken har de rette kompetencer og mennesker


Partnerskaber

Vi indgår proaktivt i partnerskaber med myndigheder og kollegaer fra sektoren

Processer

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores kontroller, systemer og processer