Udvalgsmøder 2017

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse.
Nedenfor fremgår både mødefrekvens og mødedeltagelse for hvert udvalg.


 

Aflønningsudvalg

Aflønningsudvalget mødtes 4 gange i 2017 
MedlemmerMødedeltagelse
Ole Andersen (formand)4/4
Charlotte Hoffmann4/4
Rolv Erik Ryssdal3/4
Hilde Tonne4/4

Nomineringsudvalg

Nomineringsudvalget mødtes 2 gange i 2017 
MedlemmerMødedeltagelse
Ole Andersen2/2
Urban Bäckström2/2
Lars-Erik Brenøe1/1 (indtrådt i udvalget i marts 2017)
Trond Westlie0/1 (udtrådt af udvalget i marts 2017)

Revisionsudvalg

Revisionsudvalget mødtes 6 gange i 2017 
MedlemMødedeltagelse
Jørn P. Jensen (formand)6/6
Carol Sergeant6/6
Hilde Tonne5/5 (indtrådt i udvalget i marts 2017)
Lars-Erik Brenøe1/1 (udtrådt af udvalget i marts 2017)

Risikoudvalg

Risikoudvalget mødtes 8 gange i 2017 
MedlemmerMødedeltagelse
Carol Sergeant (formand)8/8
Ole Andersen8/8
Martin Tivéus5/6 (indtrådt i udvalget i marts 2017)
Urban Bäckström2/2 (udtrådt af udvalget i marts 2017)

Mød vores ledelse

Vores ledelse består af 12 bestyrelsesmedlemmer og 9 direktører, som besidder solid, international ledelseserfaring.
Læs mere

Generalforsamling

Danske Banks afholdt ekstraordinær generalforsamling den 7. december 2018. Karsten Dybvad er ny formand.
Se mere

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere