Studentmedarbetare hos Danske Bank

Som studentmedarbetare hos oss jobbar du deltid parallellt med dina studier, och får därmed en unik möjlighet till relevant arbetserfarenhet redan under studietiden. Vi erbjuder möjlighet till extrajobb inom de flesta delarna av organisationen, men främst på vår avdelning Customer Relations i Linköping. Är du intresserad av ett extrajobb hos oss? Prenumerera på vår jobbagent, så får du information när det dyker upp något som matchar din profil!

Många av våra studentmedarbetare har valt att stanna kvar inom Danske Bank när de har pluggat klart, och har idag olika roller inom organisationen.

Flexibelt

Under mitt fjärde studieår började jag att jobba halvtid som studentmedarbetare på Danske Banks marketsavdelning. Jag välkomnades av ett socialt team som var intresserade av mina idéer och vad jag som student kunde bidra med. Att jobba extra gav mig en bredare förståelse för vad en bank gör och vilka karriärvägar som finns. Idag arbetar jag heltid på Danske Bank, och min huvudsakliga arbetsuppgift är att ge råd kring valuta- och ränterisk. Det bästa med mitt jobb är att ingen dag är den andra lik. Varje dag sker det förändringar i omvärlden som påverkar det vi gör, och vi diskuterar därför ständigt aktuella nyheter, politik och makroekonomi. Att ständigt utveckla min förmåga att se nya idéer och möjligheter för våra kunder är det som driver mig i mitt dagliga arbete.

Yrr , Analyst

Client Advisory

Insyn i bankens karriärvägar

Under större delen av min studietid jobbade jag extra på Danske Banks kundservice. Förutom en värdefull arbetslivserfarenhet gav det mig en unik möjlighet att lära känna organisationen och de karriärvägar som finns inom banken. Efter min examen började jag på vårt 18 månader långa traineeprogram, Danske Graduate. Programmet, som bestod av tre rotationer inom banken, resulterade i ett värdefullt nätverk, en bredare förståelse för organisationen som helhet, men inte minst en insikt i vad som tilltalade mig och vad jag var bra på. Idag jobbar jag på Corporates & Institutions som Relationship Manager där min huvudsakliga arbetsuppgift är att koordinera och driva kundteamets arbete mot den komplexa storföretagsaffären. Det är en bred, social och utmanade roll som ger mig möjlighet att utvecklas inom flera av bankens produktområden. Danske Bank har en kultur som verkligen uppmanar till utveckling, och visar man att man vill och vågar finns det få begräsningar. Att jobba extra under min studietid lade grunden till att jag tog nästa steg – och den tjänst jag har i företaget idag!

Oscar, Relationship Manager

Corporate & Institutions, Stockholm

Perfekt väg in i banken

Mitt första jobb på Danske Bank var medan jag studerade till Civilekonom i Linköping. Då jobbade jag extra på kvällar och helger på bankens kundservice och lärde mig mycket om bankens produkter och tjänster. När jag hade pluggat klart  sökte jag till bankens traineeprogram Danske Graduate och började som Business Innovation Graduate hösten 2017. Programmet var 1,5 år långt och jag fick möjlighet att göra tre rotationer på olika avdelningar, varav en i Köpenhamn. Jag började på Business Development inom Wealth Management i Stockholm, sedan gick jag till motsvarande avdelning i Danmark och den sista rotationen gjorde jag på en avdelning i Stockholm som arbetar med att stötta Startups och Sociala Entreprenörer. Numera är jag tillbaka på Business Development och arbetar som projektledare och trivs med att alltid utmanas, utvecklas och ställas inför nya problem som måste lösas!

Maria, Project Manager

Wealth Management, Stockholm

Vill fortsätta vara en del av banken

Jag började min karriär på Danske Bank genom ett heltidsjobb på kontoret i Örebro. Då jag efter ett år bestämde mig för att plugga vidare sökte jag ett jobb som studentmedarbetare på enheten Corporates & Institutions. Jag sökte jobbet dels för att jag såg det som en lärorik och rolig utmaning, dels för att jag ville fortsätta vara en del av Danske Bank. En av många saker jag uppskattade med jobbet som studentmedarbetare var att jag kände mig sedd och att kollegor och chefer trodde på mig. Ville jag ta mig an nya uppgifter och utmaningar, var det ingen som hindrade mig.  Idag går jag vårt traineeprogram Danske Graduate och har verkligen insett hur liten banken är trots att det är en stor bank – alla känner varandra. Mitt tips till dig som är intresserad av en karriär hos oss att våga söka jobb även om du inte är helt säker på vad du vill göra i framtiden. Är man en del av organisationen finns det bara möjligheter.

Joakim, Graduate

Danske Graduate, Stockholm

Vad förväntar vi oss

En karriär inom Danske Bank innebär en möjlighet att utvecklas, växa och vara en del av en kultur som präglas av höga ambitioner. Vi förväntar oss att våra +22 000 medarbetare vill vara med och bidra till vår utveckling. Tillsammans levererar vi expertis, agerar med integritet, skapar värde, jobbar agilt och tror på samarbete.

 


 • Vi levererar expertis
  EXPERTIS är att

  • leverera konkurrenskraftiga finansiella lösningar med hjälp av den bästa förmågan och tekniken
  • lyssna på kunden och komma med relevanta råd och erbjudanden
  • vara en proaktiv vägvisare för våra kunder
  • veta när man ska fatta beslut direkt och när man ska återkomma med ett svar
  • hantera misstag på ett konstruktivt sätt och alltid dra lärdom av dem
  • acceptera olika åsikter och ta hänsyn till olika perspektiv
  • träna, lära och hela tiden förbättra sig. Expertis är hårt arbete
  • alltid sträva efter bästa praxis både internt och externt
  • vara ödmjuk när det gäller människors olika kompetens och vara medveten om att vi är starkare tillsammans
  • framföra våra budskap på ett enkelt och förståeligt sätt
 • Vi agerar med integritet
  INTEGRITET är att

  • aldrig kompromissa med våra värderingar
  • hålla en hög etisk standard och driva vår verksamhet på ett välordnat sätt
  • vara pålitlig och alltid hålla vad man lovar
  • vara ärlig, öppen och förutsägbar
  • skapa förtroende med hjälp av hög kvalitet, precision och snabbhet
  • behandla andra med respekt
  • inse vår inverkan på samhället och ta vårt ansvar för den
  • bidra på ett ansvarsfullt sätt till de samhällen vi är en del av
  • bygga och underhålla goda relationer med våra viktigaste intressenter
 • Vi skapar värde
  Att skapa VÄRDE är att

  • vara medveten om att långsiktigt aktieägarvärde skapas genom att leverera värde till kunderna
  • förstå kundernas behov och hjälpa dem att uppnå sina ambitioner
  • ta initiativ innan våra kunder ens har uttryckt sina behov
  • skapa förutsättningar för och stödja en stark personlig prestation och belöna kundorienterat beteende
  • ge människor förutsättningar att agera
  • bidra till framgång för kunder, medarbetare, aktieägare och de samhällen som vi är en del av genom att driva en solid verksamhet
  • vara medveten om hur vi skapar aktieägarvärde
  • vara kostnads- och kapitaleffektiv
  • förenkla och optimera vårt sätt att arbeta
  • kontinuerligt leverera förbättringar och innovationer
  • sätta upp ambitiösa mål och sträva efter det bästa i allt vi gör.
 • Vi gör framsteg genom agilitet
  AGILITET är att

  • ständigt anpassa oss till förändringar inom vår bransch och vår marknad
  • förnya våra erbjudanden och tjänster genom att förstå och bemöta kundernas förändrade behov
  • förstå de trender som formar vår bransch och att själva ligga i framkant
  • kontinuerligt förbättra kundupplevelsen
  • ständigt hitta nya sätt att minska kostnader och öka effektiviteten
  • göra saker enkla, bekväma och lätta att förstå
  • ompröva befintliga rutiner och beteenden
  • vara tillgängliga och reagera snabbt
  • vara smidiga och kunna dra fördel av nya möjligheter
  • hitta nya sätt att navigera genom det komplexa
 • Vi tror på samarbete
  SAMARBETE är att

  • ta hänsyn till externa och interna intressenters olika perspektiv
  • bidra till att hitta de bästa möjliga lösningarna för kunderna och koncernen
  • uppmuntra dialog och diskussioner som därefter följs av ett handlingskraftigt agerande
  • vara hjälpsam och stödjande gentemot kunder och kollegor
  • ta sitt ansvar oavsett organisatoriska gränsdragningar
  • ge konstruktiv återkoppling och hjälpa andra att lyckas och växa
  • utmana andra med utgångspunkt från förståelse och expertis
  • vara uppriktig och uppmärksam mot andra
  • dela arbetsbörda lika väl som framgångar
  • uppmuntra initiativ och engagemang
  • öppet dela med sig av idéer för att skapa gemensamma lösningar

Följ Danske Bank

Följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin för att få en inblick i hur det är att jobba på Danske Bank.Facebook

LinkedIn

Instagram

Karriär

Inom Danske Bank delar vi alla samma ambition. Med våra kunder. Våra medarbetare. Och de samhällen vi verkar i.
Läs mer

Studenter

Är du på väg ut i yrkeslivet? Eller fortfarande student? Vi erbjuder extrajobb, internships och många andra möjligheter för dig som är student eller nyutexaminerad.
Läs mer

Internship

Har du ett stort intresse för finans och vill veta mer om hur branschen fungerar? Då kanske våra internship på corporate finance och leveraged finance är något för dig!
Läs mer