Studentmedarbetare hos Danske Bank

Som studentmedarbetare hos oss jobbar du deltid parallellt med dina studier, och får därmed en unik möjlighet till relevant arbetserfarenhet redan under studietiden. Vi erbjuder möjlighet till extrajobb inom de flesta delarna av organisationen, men främst på vår avdelning Customer Relations i Linköping. Är du intresserad av ett extrajobb hos oss? Prenumerera på vår jobbagent, så får du information när det dyker upp något som matchar din profil!

Många av våra studentmedarbetare har valt att stanna kvar inom Danske Bank när de har pluggat klart, och har idag olika roller inom organisationen.

Från student till mäklare 

Under nästan hela min studietid jobbade jag på bankens kundservice vid sidan av mina studier. Jag jobbade både gentemot våra privat- och företagskunder. Efter min examen flyttade jag till Stockholm för ett jobb på Client Service Management där jag jobbade som kundansvarig mot våra institutionella kunder, i nära samarbete med Senior Banker. Denna roll innebar att man jobbade övergripande med kundernas bankaffärer samt hade ett nära samarbete med olika avdelningar i banken såsom Markets. Idag jobbar jag på Markets på DCM (Debt Capital Markets) som Credit Sales, vilket innebär att jag jobbar som mäklare av företagscertifikat och obligationer. 

Adla, Mäklare

Debt Capital Markets, Stockholm

Var nyfiken och våga ta för dig

Under studierna jobbade jag extra på Kundservice. Det var en otroligt lärorik tid, och jag upplevde att förståelsen för att jag var student och viljan att hjälpa mig vidare var stor. Efter studierna deltog jag i vårt traineeprogram Danske Graduate, som var en fantastisk utbildning i problemlösning och en möjlighet att få en inblick i flera olika delar av organisationen. Nu jobbar jag med affärsutveckling inom Personal Banking. Fortfarande idag har jag nytta av produktkunskapen och nätverken jag skapade på Kundservice. Den största fördelen med Danske Bank är att banken är stor men ändå liten - det finns massor av möjligheter så länge man är nyfiken och vågar ta för sig!

Daniel, Senior Consultant

Market Strategy, Stockholm

Perfekt väg in i banken

Jag jobbade extra på Kundservice i 2,5 år medan jag studerade Civilekonom på Linköpings Universitet. Det var en perfekt väg in i banken, eftersom man inte bara lärde sig bankens alla produkter och tjänster, utan också att förstå kundens behov, något jag har stor användning av idag. Man har dessutom möjlighet att redan under studietiden skapa sig ett nätverk inom organisationen och vet vart man kan vända sig när olika problem uppstår. Jag har nyligen börjat som Graduate inom Business Innovation Wealth Management, och ser fram emot en spännande tid med rotationer på olika avdelningar och i olika länder, samt gemensamma utbildningstillfällen med alla Graduates i Norden.

Maria, Graduate

Wealth Management, Stockholm

Vad förväntar vi oss

En karriär inom Danske Bank innebär en möjlighet att utvecklas, växa och vara en del av en kultur som präglas av höga ambitioner. Vi förväntar oss att våra 20 000 medarbetare vill vara med och bidra till vår utveckling. Tillsammans levererar vi expertis, agerar med integritet, skapar värde, jobbar agilt och tror på samarbete.

 


 • Vi levererar expertis
  EXPERTIS är att

  • leverera konkurrenskraftiga finansiella lösningar med hjälp av den bästa förmågan och tekniken
  • lyssna på kunden och komma med relevanta råd och erbjudanden
  • vara en proaktiv vägvisare för våra kunder
  • veta när man ska fatta beslut direkt och när man ska återkomma med ett svar
  • hantera misstag på ett konstruktivt sätt och alltid dra lärdom av dem
  • acceptera olika åsikter och ta hänsyn till olika perspektiv
  • träna, lära och hela tiden förbättra sig. Expertis är hårt arbete
  • alltid sträva efter bästa praxis både internt och externt
  • vara ödmjuk när det gäller människors olika kompetens och vara medveten om att vi är starkare tillsammans
  • framföra våra budskap på ett enkelt och förståeligt sätt
 • Vi agerar med integritet
  INTEGRITET är att

  • aldrig kompromissa med våra värderingar
  • hålla en hög etisk standard och driva vår verksamhet på ett välordnat sätt
  • vara pålitlig och alltid hålla vad man lovar
  • vara ärlig, öppen och förutsägbar
  • skapa förtroende med hjälp av hög kvalitet, precision och snabbhet
  • behandla andra med respekt
  • inse vår inverkan på samhället och ta vårt ansvar för den
  • bidra på ett ansvarsfullt sätt till de samhällen vi är en del av
  • bygga och underhålla goda relationer med våra viktigaste intressenter
 • Vi skapar värde
  Att skapa VÄRDE är att

  • vara medveten om att långsiktigt aktieägarvärde skapas genom att leverera värde till kunderna
  • förstå kundernas behov och hjälpa dem att uppnå sina ambitioner
  • ta initiativ innan våra kunder ens har uttryckt sina behov
  • skapa förutsättningar för och stödja en stark personlig prestation och belöna kundorienterat beteende
  • ge människor förutsättningar att agera
  • bidra till framgång för kunder, medarbetare, aktieägare och de samhällen som vi är en del av genom att driva en solid verksamhet
  • vara medveten om hur vi skapar aktieägarvärde
  • vara kostnads- och kapitaleffektiv
  • förenkla och optimera vårt sätt att arbeta
  • kontinuerligt leverera förbättringar och innovationer
  • sätta upp ambitiösa mål och sträva efter det bästa i allt vi gör.
 • Vi gör framsteg genom agilitet
  AGILITET är att

  • ständigt anpassa oss till förändringar inom vår bransch och vår marknad
  • förnya våra erbjudanden och tjänster genom att förstå och bemöta kundernas förändrade behov
  • förstå de trender som formar vår bransch och att själva ligga i framkant
  • kontinuerligt förbättra kundupplevelsen
  • ständigt hitta nya sätt att minska kostnader och öka effektiviteten
  • göra saker enkla, bekväma och lätta att förstå
  • ompröva befintliga rutiner och beteenden
  • vara tillgängliga och reagera snabbt
  • vara smidiga och kunna dra fördel av nya möjligheter
  • hitta nya sätt att navigera genom det komplexa
 • Vi tror på samarbete
  SAMARBETE är att

  • ta hänsyn till externa och interna intressenters olika perspektiv
  • bidra till att hitta de bästa möjliga lösningarna för kunderna och koncernen
  • uppmuntra dialog och diskussioner som därefter följs av ett handlingskraftigt agerande
  • vara hjälpsam och stödjande gentemot kunder och kollegor
  • ta sitt ansvar oavsett organisatoriska gränsdragningar
  • ge konstruktiv återkoppling och hjälpa andra att lyckas och växa
  • utmana andra med utgångspunkt från förståelse och expertis
  • vara uppriktig och uppmärksam mot andra
  • dela arbetsbörda lika väl som framgångar
  • uppmuntra initiativ och engagemang
  • öppet dela med sig av idéer för att skapa gemensamma lösningar

Följ Danske Bank

Följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin för att få en inblick i hur det är att jobba på Danske Bank.Facebook

LinkedIn

Instagram

Karriär

Inom Danske Bank delar vi alla samma ambition. Med våra kunder. Våra medarbetare. Och de samhällen vi verkar i.
Läs mer

Studenter

Är du på väg ut i yrkeslivet? Eller fortfarande student? Vi erbjuder extrajobb, internships, ett globalt traineeprogram och många andra möjligheter för dig som är student eller nyutexaminerad.
Läs mer

Internship

Har du ett stort intresse för finans och vill veta mer om hur branschen fungerar? Då kanske våra internship på corporate finance och leveraged finance är något för dig!
Läs mer