Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Frivilligt arbejde

Danske Banks medarbejdere har mulighed for at bruge tre arbejdsdage om året på frivilligt arbejde som en del af vores Time2Give-frivillighedsprogram.

Medarbejderne vælger selv, om de vil lave frivilligt arbejde alene eller sammen med deres team. De vælger også frit, hvilket formål de vil støtte, og i flere lande kan medarbejderne udføre frivilligt arbejde for lokale NGO’er, som Danske Bank har indgået partnerskab med.

I Danske Bank brænder kollegaerne for at gøre en forskel. Både for kunderne og for de samfund, vi er en del af. Time2Give giver medarbejderne mulighed for at bidrage til at løse de udfordringer, der er i samfundet, og derudover skaber programmet større medarbejderengagement og trivsel. 

Ea Elisabeth Fabricius Wederwang

Chef for Danske Banks frivillighedsprogram

Effekten i tal i 2023

Timer

4.459 medarbejdere har arbejdet frivilligt i 36.455 timer
Kontant værdi

Værdien af timerne er mere end 7,08 mill. kr.
Inspiration

71 pct. blev inspireret til at påtage sig frivilligt arbejde i fritiden 
Medarbejdertrivsel

85 pct. oplevede at blive stærkere som team af det frivillige arbejde 

Historier om vores frivillige arbejdeÅrets frivillige i Danske Bank hyldet på FN's Internationale Frivillighedsdag 

Den 5. december var det FN's Internationale Frivillighedsdag.

Vi brugte dagen på at fejre årets Time2Give-frivillige fra Danmark, Litauen og Finland. De tre 'vindere' blev valgt, fordi de har arbejdet dedikeret for en sag og samtidig har været rollemodel for andre kollegaer. For eksempel har den danske vinder sørget for, at flere andre kollegaer har bidraget med deres unikke kompetencer til fordel for en organisation, der arbejder for at bekæmpe ensomhed blandt unge.

2.000 kilo affald indsamlet forud for World Cleanup Day

Danske Bank medarbejdere i Litauen og på tværs af de nordiske lande tog den 11. september 2023 forskud på World Cleanup Day og indsamlede næsten 2.000 kilo affald i nærheden af bankens lokationer. Aktiviteterne blev muliggjort af vores frivillighedsprogram, Time2Give.

”De mange kilo affald viser desværre, at der stadig er et behov for kampagner som World Cleanup Day”, siger Ea Wederwang, Head of Corporate Volunteering i Danske Bank. 

Billede: Medarbejdere i Finland indsamler affald den 11. september 2023

Danske Bank vil plante tidlige iværksætterfrø

Et nyt samarbejde mellem Danske Bank og Fonden for Entreprenørskab skal gøre Danmarks helt unge iværksætterspirer klar til fremtiden. Gennem økonomisk støtte og vores sparring med elever på ungdomsuddannelser, vil vi blandt andet styrke elevernes økonomiske forståelse. Vores medarbejderne arbejder frivilligt gennem Time2Give som blandt andet dommere til Danish Entrepreneurship Festival.

Læs mere

Danske Bank indgår partnerskab med Pant-for-Pant for at hjælpe socialt udsatte

Danske Bank har indgået et samarbejde med Pant-for-Pant, en non-profit flaskeindsamlingsservice under Hus Forbi, så bankens medarbejdere via frivilligt arbejde kan bidrage til at skabe arbejdspladser for medborgere, der ellers ikke ville få et job.

Læs mere

Flere historier

 • En undersøgelse fra analyseinstituttet Moos-Bjerre viser, at Danske Banks frivillighedsprogram både skaber gladere medarbejdere og har en helt håndgribelig samfundsgevinst.

  Læs mere

 • Medarbejdere fra Danske Bank vejleder Blå Kors Danmarks brugere om økonomi og gæld. Dårlig økonomi er nemlig en væsentlig årsag til, at mange mennesker havner og strander i en udsat livssituation.

  Læs mere

 • Pandemiens restriktioner gjorde det sværere for Danske Banks medarbejdere at arbejde frivilligt, men viljen til at gøre en forskel forblev stor.

  Læs mere

 • Danske Bank har indgået et partnerskab med Ren Natur, der engagerer virksomheder, kommuner, foreninger og private ildsjæle til affaldsindsamling over hele Danmark.

  Læs mere

 • Danske Bank har indgået et partnerskab med NGO’en Børnehjælpsdagen, som har fokus på at styrke anbragte børn og unge i Danmark, så de får de bedste forudsætninger for at få et godt og selvstændigt voksenliv.

  Læs mere

 • Medarbejdere fra Danske Bank leverer arbejdskraft til Børnehjælpsdagen.

  Læs mere

 • Vi løfter sløret for årets frivillige i Danske Bank.

  Læs mere

 • Rigtig mange medarbejdere i Danske Bank er i fuld gang med at gøre en forskel – for eksempel i Østjylland, hvor vi støtter op om NGO’en 'Det Kærlige Måltid'.

  Læs mere

 • I 2019 lancerede vi i Danske Bank ’Time to Give’ – et program, som giver alle medarbejdere på tværs af landegrænser mulighed for at bruge en arbejdsdag om året på frivilligt arbejde.

  Læs mere

Blå Kors Danmark

Blå Kors er en social hjælpeorganisation, der hjælper socialt udsatte børn, unge og voksne i Danmark. Kollegaer i banken vejleder Blå Kors brugere om økonomi, og de hjælper til i Blå Kors genbrugsbutikker.

Læs mere

Børnehjælpsdagen

Børnehjælpsdagen arbejder for at styrke anbragte børn og unges livsvilkår så, at de får bedre forudsætninger for at mestre eget liv. I banken har vi blandt andet opfyldt drømme for de anbragte børn og unge og pakket julegaver ind i december.

Læs mere

Børneulykkesfonden

Børneulykkesfonden arbejder for at forebygge børneulykker gennem læring og oplysning om sikkerhed til børn, forældre og andre voksne, der har med børnene at gøre.

Læs mere

Copenhagen Pride

Copenhagen Pride organiserer aktiviteter og events for og med LGBTQIA+ miljøet. Hvert år i august stiller Danske Bank med frivillige til Copenhagen Pride i København.

Læs mere

Cykling uden alder

Cykelpiloter inviterer ældre på plejehjem og i eget hjem ud i rickshaw og sammen får de nye oplevelser og frisk luft. Som frivillig cykelpilot kan man tage ture i ens nærområde eller tæt på kontoret.

Læs mere

Det Kærlige Måltid

Det Kærlige Måltid er en nonprofit organisation, hvor frivillige i fællesskab laver måltider til familier i Aarhus og Aalborg Kommune ramt af akut livstruende sygdom eller traume. Vores kollegaer hjælper både med at lave måltiderne og bringe dem ud.

Læs mere

FitforKids

FitforKids sag er at bekæmpe ulighed i sundhed for socialt udsatte børn. De tilbyder et gratis og sjovt træningsfællesskab til børn og deres familier. I Danske Bank kan medarbejderne efter endt instruktøruddannelse undervise i 32 kommuner rundt omkring i Danmark.

Læs mere

Fonden for Entreprenørskab

Målet for Fonden for Entreprenørskab er, at entreprenørskab skal være en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark. Danske Bank medarbejdere er blandt andet ude som frivillige Time2Give dommere ved Danish Entrepreneurship Festival.

Læs mere

Fødevarebanken

FødevareBanken er den største organisation i Danmark, der arbejder struktureret med at fordele madoverskud til udsatte. FødevareBanken modtager overskudsmad fra fødevareproducenter og grossister; ompakker varerne og leverer dem videre til sociale organisationer, som laver maden til måltider til mennesker i svære livssituationer. I 2022 blev 1.491 tons overskudsmad til over 3,7 millioner måltider. I Danske Bank hjælper vi som frivillige hos FødevareBanken i Brøndby, Aarhus og Kolding

Læs mere

Help to help

Help to Help hjælper studerende i Østafrika med adgang til uddannelse via finansiel støtte. I Danske Bank hjælper medarbejdere med at interviewe ansøgere via en online platform.

Læs mere

Hus Forbi

Hus Forbi er med til at skabe debat om hjemløse og socialt udsatte. Danske Bank hjælper blandt andet ved at være frivillig i køkkenet hos Hus Forbi samt i projektet Pant for Pant.

Læs mere

Kaffe Karma

Kaffe Karma ansætter socialt udsatte, der sammen med frivillige kaffeentusiaster, brygger og sælger kaffe fra grønne baristacykler og caféer i København, Køge og Roskilde. Som frivillige er vi med som barista og støtte til den ansatte.

Læs mere

KFUM's Sociale Arbejde

KFUMs Sociale Arbejde har 174 sociale tilbud fordelt over hele landet. Det giver medarbejdere over hele landet mulighed for at være frivillige på lokalt plan og hjælpe med diverse aktuelle opgaver.

Læs mere

Mind Your Own Business

Mind Your Own Business hjælper drenge i alderen 13 til 19 år i udsatte positioner i hele landet. I samarbejde med frivillige giver de drengene mulighed for at etablere egen mikrovirksomhed, og vores rådgivere hjælper med for eksempel kontooprettelse og budget.

Læs mere

Move United

Move United forbinder blinde og svagsynede med seende ledsagere til naturoplevelser og motion i fællesskab. Det er også muligt at tage en gåtur som frivillig mentor med fokus på karriere og professionelt netværk.

Læs mere

Muskelsvindfonden

Muskelsvindfonden støtter mennesker med muskelsvind og deres pårørende ved blandt andet at drive et RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Muskelsvindfonden finansierer deres aktiviteter gennem events som Grøn Koncert and Cirkus Summarum. Bankens ansatte er praktiske hjælpere ved events rundt omkring i Danmark hen over sommeren.

Læs mere

Ren Natur

Ren Natur er et koncept udviklet af Hold Danmark Rent. Hold Danmark Rent er en non-profit organisation, der arbejder for at mindske mængderne af henkastet affald. Hvert år kan Danske Bank medarbejdere rundt omkring i Danmark gå ruter med deres kollegaer og samle affald.

Læs mere

Røde Kors Danmark

Danske Bank medarbejdere hjælper Røde Kors Hovedstaden i deres genbrugsbutikker og med diverse praktiske opgaver på forskellige væresteder til for eksempel hjemløse.

Læs mere

Roskilde Festival

Roskilde Festival er en almennyttig og velgørende organisation. Alt økonomisk overskud fra Roskilde Festival udloddes til initiativer, der gavner børn og unge og kulturelt arbejde. Siden begyndelsen i 70'erne har festivalen genereret over 429 millioner kroner til udlodning. Danske Banks medarbejdere hjælper som frivillige med diverse opgaver på festivalen.

Læs mere

Talentspejderne

Landsforeningen Talentspejderne hjælper unge med at få øje på deres evner og talenter så, at de bliver bedre i stand til at vælge uddannelse. Som frivillig deltager man først på et certificerende mentorkursus inden, at man bliver tilknyttet en ung i et forløb på ca. seks måneder.

Læs mere

Wefood

Wefood er et initiativ under Folkekirkens Nødhjælp. Wefoods mission er at bekæmpe madspild og sult. Wefood består af butikker flere steder i Danmark, der sælger overskudsvarer, og overskuddet fra butikkerne går til mennesker berørt af sult rundt omkring i verden. Wefood åbnede i 2016, og der er nu seks butikker i Danmark. Medarbejdere i Danske Bank hjælper som frivillige i butikkerne.

Læs mere

World Cleanup Day

Hvert år bliver der afholdt World Cleanup Day i 191 lande. På tværs af lande organiserer Danske Bank i samarbejde med ISS deres eget event for medarbejdere, hvor der bliver samlet affald omkring vores kontorer.

Læs mere

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores frivillige arbejde, er du velkommen til at sende os en email.