Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Vi sikrer en robust og modstandsdygtig bank

Danske Bank skal tage relevante tiltag for at måle, overvåge og begrænse de risici, der er forbundet med bæredygtighedsudfordringer. Det er nødvendigt, for at vi fortsat kan hjælpe vores kunder i fremtiden og bidrage til samfundet generelt.

Disse risici kan være fysiske risici (f.eks. ekstremt vejr eller forstyrrelse af økosystemer) eller omstillingsrelaterede risici (f.eks. risici som følge af lovgivning og regler, der indføres for at imødegå udfordringer på bæredygtighedsområdet).

Vi har derfor løbende fokus på at integrere bæredygtighedshensyn i vores eksisterende risikostyringsprocesser.

Eksempler på vores indsats

Kunders bæredygtighed og styring af omstillingsrisici

Vi evaluerer og overvåger kunder, der anses for at være bagud med deres omstilling, med henblik på at indregne de forventede kredittab i omstillingsprocessen.

I forhold til andre bæredygtighedsrisici indeholder vores kreditpolitikker en række restriktioner i forhold til udlån i sektorer, der er særligt udsat for bæredygtighedsrisici.

Klimastresstest på porteføljeniveau

Vi foretager klimastresstest af vores porteføljer med henblik på at vurdere fysiske risici og omstillingsrisici forbundet med klimaforandringer. Stresstest i forhold til fysiske risici såsom oversvømmelse dækker f.eks. lån, hvor aktiver er stillet som sikkerhed, og baseres på beregninger af forventede tab.

Stresstest i forhold til omstillingsrisici er baseret på beregninger af forventede tab som følge af indførelse af CO2-afgifter på alle relevante porteføljer.

Bæredygtighedsscreening af investeringer

Vi har i Danske Bank udviklet vores egen model til screening af områder og virksomheder, der er eksponeret mod de væsentligste bæredygtighedsrisici, og til vurdering af finansiel væsentlighed.

Vi anvender desuden investeringsrestriktioner for at reducere eksponeringen mod investeringer i virksomheder med samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd, aktiviteter med negativ klimapåvirkning eller uetiske og/eller kontroversielle aktiviteter.

Hvad vi gør for at være en robust og modstandsdygtig bankPorteføljestyring i overensstemmelse med omstillingskrav

- Udvidelse af ESG-risikovurderinger og overvågning af kunder med et stort aftryk

- Optimering af datastrømme for prioriterede og nye bæredygtighedsemner
Bedre forståelse af
bæredygtighedsrisici

- Dybere forankring af risikostyringen i vores Enterprise Risk Management, herunder videreudvikling af vurderinger af finansiel væsentlighed

- Videreudvikling af rammer for måling og håndtering af risici forbundet med biodiversitet og menneskerettigheder
Styring af driftsmæssige bæredygtighedsrisici

- Udvidelse af rammerne for overvågning og prioritering af bæredygtighedsrisici.

- Yderligere specificering af roller og ansvar inden for risikostyring i forhold til nye vejledninger, oplysningskrav og standarder.