Strategiske temaer

For mere end 10 år siden tilsluttede vi os FN’s Global Compact. Som en del af vores fortsatte opbakning støtter vi FN’s Verdensmål og har valgt at fokusere på tre strategiske temaer. Dertil har vi nu sat syv nye kvantitative mål for 2023, som afspejler vores øgede ambitioner mht. samfundsansvar og bæredygtighed. På denne side kan du læse mere om de tre temaer og de syv 2023-mål.

Finansiel Tryghed & sikkerhed

Digitaliseringen er med til at ændre den finansielle infrastruktur. Den øger behovet for at forstå digitale penge, og hvordan man beskytter sig online. Vi har derfor et strategisk fokus på at fremme finansiel tryghed og sikkerhed i samfundet gennem viden, værktøjer og uddannelse, hvormed vi bidrager til FN's 4. Verdensmål.

Læs mere om vores initiativer inden for Finansiel tryghed & sikkerhed

Innovation & iværksætteri

Iværksættere og nystartede virksomheder er afgørende for innovation, produktivitet og vækst i samfundet. Vi har derfor et strategisk fokus på at hjælpe nordiske startups og vækstvirksomheder med at slå igennem, vokse og øge deres positive påvirkning på samfundet, hvormed vi bidrager til FN's 8. Verdensmål.

Læs mere om vores initiativer inden for Innovation & Entreprenørskab

Klima & miljø

Klimaforandringer er en global udfordring, som har betydning for os alle. De udgør store miljømæssige, økonomiske og sociale risici, men rummer også muligheder for at finde bæredygtige løsninger, der bekæmper dem og deres konsekvenser. Vi støtter den samfundsmæssige omstilling til en mere klimavenlig økonomi og bidrager til FN’s 13. Verdensmål.

Læs mere om vores initiativer inden for Klima & miljø 

Nye mål for samfundsansvar og bæredygtighed

Vi øger vores indsats for at skabe en positiv påvirkning i de samfund, vi er en del af. Derfor har vi sat syv nye mål, som afspejler vores øgede ambitioner mht. samfundsansvar og bæredygtighed. I løbet af 2020 vil vi kalibrere vores nuværende strategi for samfundsansvar og bæredygtighed og tilpasse vores strategiske mål.

 

92935c06-00090258-bb13b3b6

 

Læs mere om vores mål for samfundsansvar og bæredygtighed

Bæredygtighed

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bidrage positivt til de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Vores tilgang

Læs mere om vores strategi for samfundsansvar, relaterede politikker og de internationale standarder og principper, vi støtter.
Læs mere

Bæredygtig finans

Bæredygtig finans er kernen i vores arbejde med at fremme bæredygtighed.
Læs mere