Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder ny supplerende kapital i Euro

Den 4. juni 2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2003
Danske Bank udsteder et obligationslån på 500 mio. Euro (ca. 3,7 mia. kr.) med status af supplerende kapital. Lånet udstedes i det europæiske obligationsmarked og noteres på Luxembourg Stock Exchange.

Obligationslånet har en løbetid på 13 år. Rentekuponen gældende indtil 20. juni 2013 er fastsat til 4,25 pct. p.a. med helårlige rentebetalinger, og emissionskursen er fastsat til 99,322 pct.

Fra 20. juni 2013 overgår lånet til variabel rente, og rentekuponen fastsættes til 3 måneders EURIBOR med tillæg af 2,05 procentpoint. På samme tidspunkt kan banken førtidsindfri obligationslånet til kurs 100.

Det nye obligationslån optages som led i den løbende refinansiering af bankens supplerende kapital.