Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder ny supplerende kapital i norske kroner

Den 10. december 2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 33/2003
Danske Bank udsteder et obligationslån på 500 mio. norske kroner med status af supplerende kapital. Lånet udstedes i det europæiske obligationsmarked og noteres på Luxembourg Stock Exchange.

Obligationslånet løber fra 22. december 2003 til 15. februar 2014. Rentekuponen gældende indtil 15. februar 2011 er fastsat til 3 måneders NIBOR med tillæg af 0,47 procentpoint, og emissionskursen er fastsat til 100 pct.

Fra 15. februar 2011 fastsættes rentekuponen til 3 måneders NIBOR med tillæg af 1,97 procentpoint. På samme tidspunkt kan banken førtidsindfri obligationslånet til kurs 100.

Det nye obligationslån optages som led i den løbende refinansiering af bankens supplerende kapital.​