Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udbyder aktieindekserede obligationer

Publiceret under overskriften: Danske Bank udbyder aktieindekserede obligationer relateret til Dow Jones Global Titans 50

Den 5. november 2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 29/2003

Danske Bank udbyder i perioden fra den 17. november til den 5. december 2003 aktieindekserede obligationer udstedt af Kommuninvest i Sverige.

Obligationerne bærer ingen kuponrente og indfris ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i det underliggende aktieindeks Dow Jones Global Titans 50.

Der er to forskellige varianter, der begge er denomineret i svenske kroner. Den første benævnes "Basal." Udstedelseskursen er 103 franko, og obligationen har en deltagelsesgrad i stigninger i aktieindekset på mindst 100 procent. Den øvre grænse for indfrielseskursen er 130. Hvis der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på mindst 100 procent, eller hvis der tegnes for mindre end nominelt SEK 25 millioner, annulleres udstedelsen af "Basal."

Den anden benævnes "Offensiv." Udstedelseskursen er 105 franko, og obligationen har en deltagelsesgrad i stigninger og fald i aktieindekset på mindst 150 procent. Obligationerne kan dog ikke indfris til under kurs 90, og der er et øvre loft for indfrielseskursen på kurs 150. Hvis der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på mindst 150 procent eller hvis der tegnes for mindre end nominelt SEK 25 millioner, annulleres udstedelsen af "Offensiv."

De endelige deltagelsesgrader for begge obligationer fastsættes senest den 9. december 2003.

Obligationerne udløber den 11. december 2006. De noteres på Københavns Fondsbørs A/S og registreres i Værdipapircentralen med første noteringsdag den 10. december 2003.

Kommuninvest er rated Aaa af Moody’s Investor Services Inc. svarende til ratingen for både Kongeriget Sverige og for Kongeriget Danmark.

Det trykte prospekt med yderligere oplysninger om obligationsudstedelsen kan rekvireres i Danske Bank fra den 14. november 2003.​