Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Organisationstilpasninger i Danske Bank

Den 9. oktober 2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2003

Danske Bank gennemfører pr. 1. januar 2004 en række organisationstilpasninger. Målet er at styrke de to bank brands, Danske Bank og BG Bank, der fremover vil få skærpet profilen med separat ledelse, kreditafdeling og regnskab. Som følge heraf opdeles aktiviteterne i Bankaktiviteter Danmark, og udvalgte kreditopgaver omstruktureres.

Organisationsændringen medfører desuden en samling af kapitalmarkedsaktiviteter og etablering af et "Koncern Service Center" ved sammenlægning af "Udvikling & Organisation" og en række administrative servicefunktioner.

Organisationstilpasningen omfatter følgende:

  • Bankaktiviteter Danmark opdeles i en Danske Bank division og en BG Bank division. Koncernens storkundeekspedition fortsætter i Danske Bank brandet og Danske Markets.
  • Kredit & Markedsrisici ændrer struktur, således at bankaktiviteterne i Danske Bank og BG Bank får eget kreditområde. Det centrale kreditområde vil fortsat forestå overordnet risiko- og kreditstyring samt varetage behandlingen af større kreditengagementer.
  • Danske Markets overtager ansvaret for bankrelationer, og Danske Capital placeres organisatorisk som en division i Danske Markets.
  • Koncernens IT-funktioner, ressourceområder og servicefunktioner samles i et nyt område Koncern Service Center.

Ledelsesforhold
Jakob Brogaard vil fremover alene varetage opgaver i forbindelse med stillingen som viceordførende direktør.

Direktør Sven E. Lystbæk udnævnes til chef for Koncern Service Center med direktør Jørgen Klejnstrup som stedfortræder.

Økonomidirektør Jesper Ovesen har ønsket at fratræde sin stilling i banken. Som ny økonomidirektør udnævnes Tonny Thierry Andersen, som samtidig indtræder i Eksekutivkomitéen.

Direktør Per Skovhus udnævnes til chef for Kredit & Markedsrisici og indtræder samtidig i Eksekutivkomitéen.

Direktør Hans E. Mørk udnævnes til chef for Danske Bank-divisionen.

Direktør Søren Kaare-Andersen fortsætter som chef for BG Bank-divisionen og udnævnes til associeret medlem af Eksekutivkomitéen.

Direktør Thomas Borgen, Fokus Bank, direktør Hans Møller-Christensen, Danske Bank, New York, og direktør Bengt Svelander, Danske Bank, Sverige, udnævnes til associerede medlemmer af Eksekutivkomitéen.

Direktør Mads Jacobsen overtager ansvaret for koncernens internationale bankrelationer.

Afdelingen for Storkunder placeres organisatorisk som en enhed i Finanscenter København, hvor vicedirektør Jørgen Toftegaard fortsætter som chef.

Underdirektør Lars Andreasen udnævnes til vicedirektør med fortsat ansvar for afdelingen Koncernregnskab.

Koncernens øverste daglige ledelse vil pr. 1. januar 2004 udgøres af:

Direktion:
Ordførende direktør Peter Straarup
Viceordførende direktør Jakob Brogaard

Eksekutivkomité:
Ordførende direktør Peter Straarup
Viceordførende direktør Jakob Brogaard
Direktør Sven E. Lystbæk
Direktør Jørgen Klejnstrup
Direktør Henrik Normann
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen
Direktør Per Skovhus

Associerede medlemmer af Eksekutivkomité:
Direktør Jeppe Christiansen
Direktør Angus Maclennan
Direktør Hans E. Mørk
Direktør Thomas Borgen
Direktør Søren Kaare-Andersen
Direktør Hans Møller-Christensen
Direktør Bengt Svelander

Den nye organisationsstruktur er vist på vedlagte organisationsoversigt (13 kb)

Kontaktperson:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07.

Bengt Svelander, direktør

Hans E. Mørk, direktør

Hans Møller-Christensen, direktør

Lars Andreasen, vicedirektør

Per Skovhus, direktør

Sven Lystbæk, direktør

Søren Kaare-Andersen, direktør

Thomas Borgen, direktør

Tonny Thierry Andersen, økonomidirektør