Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank afslutter tegningen af aktieindekserede obligationer

Publiceret under overskriften: Danske Bank afslutter tegningen af aktieindekserede obligationer relateret til Dow Jones Global Titans 50

Den 9. december 2003

Fondsbørsmeddelelse 32/2003
Danske Bank har nu afsluttet tegningen af aktieindekserede obligationer udstedt af Kommuninvest i Sverige.

Der er tegnet i alt nom. SEK 1.005.360.000 fordelt på to obligationer.

Den første benævnes ”KI Basal” og har fondskode DK0003447027. Udstedelseskursen er 103 franko, og obligationen har en deltagelsesgrad i stigninger i aktieindekset på 126 procent. Den øvre grænse for indfrielseskursen er 130.

I KI Basal udstedes nominelt SEK 764.700.000, svarende til det tegnede beløb.

Den anden benævnes ”KI Offensiv” og har fondskode DK0003447100. Udstedelseskursen er 105 franko, og obligationen har en deltagelsesgrad i stigninger og fald i aktieindekset på 168,25 procent. Obligationerne kan dog ikke indfris til under kurs 90, og der er et øvre loft for indfrielseskursen på kurs 150.

I KI Offensiv udstedes nominelt SEK 240.660.000, svarende til det tegnede beløb.

Obligationerne bærer ingen kuponrente og indfris ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i det underliggende aktieindeks Dow Jones Global Titans 50.

Obligationerne udløber den 11. december 2006. De noteres på Københavns Fondsbørs A/S og registreres i Værdipapircentralen med første noteringsdag den 10. december 2003.

Kommuninvest er rated Aaa af Moody’s Investor Services Inc. svarende til ratingen for både Kongeriget Sverige og for Kongeriget Danmark. ​