Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tilbagekøb af egne aktier i Danske Bank


Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2003

I forbindelse med offentliggørelsen af Danske Banks halvårsrapport den 21. august 2003 meddelte banken, at den vil tilbagekøbe egne aktier til en samlet kursværdi på op til 3,0 mia. kr. i 2. halvår 2003.

Tilbagekøb vil ske gennem Danske Markets, Equities i dagene 15. – 19. september 2003, og

- der vil foregå en daglig bookbuilding, hvor banken vil tilbagekøbe for op til 400 mio. kr., idet banken dog forbeholder sig ret til at forhøje den enkelte dags tilbagekøb med op til 200 mio. kr., til i alt 600 mio. kr.

- modtager banken den pågældende dag salgsordrer for mere end det for dagen af banken fastsatte beløb, vil der ske en pro rata reduktion af de modtagne ordrer

- salgsordrer skal være modtaget inden kl. 17.00 (dansk tid) på den enkelte dag i perioden

- tilbagekøb sker til den pågældende dags ”Gns.kurs alle handler”, som offentliggøres af Københavns Fondsbørs umiddelbart efter kl. 17.00 (dansk tid)

- aktionærer, som har afgivet salgsordrer, vil den efterfølgende handelsdag om morgenen blive informeret om gennemførelsen af deres salgsordre.

Der vil umiddelbart efter den 19. september 2003 blive udsendt en orientering om tilbagekøbet, og eventuelt manglende tilbagekøb vil blive foretaget direkte i markedet i den resterende del af 2003.

Banken forbeholder sig ret til, hvis markedsudviklingen – efter bankens skøn – tilsiger det, helt eller delvist, at undlade tilbagekøb. Meddelelse herom vil blive givet til Københavns Fondsbørs.