Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tegningen af valutaindekserede obligationer afsluttet

Publiceret under overskriften: Danske Bank har afsluttet tegningen af valutaindekserede obligationer

Den 13. oktober 2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2003

Danske Bank har nu afsluttet tegningen af valutaindekserede obligationer (fondskode NO0010200025) og udsteder i alt nominelt NOK 392.080.000, svarende til det tegnede beløb.

Obligationerne er denomineret i norske kroner og udstedes af Danske Bank A/S den 14. oktober 2003 til kurs 100. De indfries den 1. april 2005 til mindst kurs 100.

Indfrielseskursen kan forøges med to tillæg, der er afhængige af udviklingen i to underliggende valutakurve.

Det første tillæg beregnes som 100% af den procentuelle stigning i en kurv af valutaer målt mod euro, hvor ungarske forint vægter 20%, polske zloty 20%, norske kroner 20% og svenske kronor 40%. Falder denne kurv af valutaer samlet set overfor euro, er det første tillæg nul.

Det andet tillæg beregnes som 100% af det procentuelle fald i en kurv af valutaer målt mod euro, hvor tjekkiske koruna vægter 40%, japanske yen 20% og schweiziske franc 40%. Stiger denne kurv af valutaer samlet set overfor euro, er det andet tillæg nul.

Obligationerne noteres på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 14. oktober 2003 og registreres i VPS (det norske VP).​