Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder ny supplerende kapital i engelske pund


Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2003

Danske Bank udsteder et obligationslån på 350 mio. pund (ca. 3,7 mia. kr.) med status af supplerende kapital. Lånet udstedes i det europæiske obligationsmarked og noteres på Luxembourg Stock Exchange.

Obligationslånet har en løbetid på 18 år. Rentekuponen gældende indtil 29. september 2018 er fastsat til 5,375 pct. p.a. med helårlige rentebetalinger, og emissionskursen er fastsat til 99,913 pct.

Fra 29. september 2018 overgår lånet til variabel rente, og rentekuponen fastsættes til 3 måneders LIBOR med tillæg af 1,94 procentpoint. På samme tidspunkt kan banken førtidsindfri obligationslånet til kurs 100.

Det nye obligationslån optages som led i den løbende refinansiering af bankens supplerende kapital.