Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tegningen af tre aktieindekserede obligationer for Kommuninvest

Publiceret under overskriften: Danske Bank har afsluttet tegningen af tre aktieindekserede obligationer for Kommuninvest

Den 19. marts 2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2003
Fælles for de tre trancher er, at indfrielseskursen er relateret til udviklingen i Dow Jones Global Titans 50. Obligationerne bærer ingen kuponrente. Emissionskursen for tranche 2 er 100. For tranche 1 og tranche 3 er kursen 105. Uanset udviklingen i det underliggende aktieindeks vil obligationerne i tranche 1 og tranche 2 blive indfriet ved udløb den 27. marts 2006 til minimum kurs 100. Obligationerne i tranche 3 bliver indfriet til minimum kurs 90.

I tranche1, som har fået tildelt fondskode DK000344230-9, udsteder Kommuninvest nominelt EUR 4.174.700, svarende til det tegnede beløb. Deltagelse er i henhold til prospektet fastsat til 60,85 %. Der er intet loft over indfrielseskursen.

Tranche 2, som har fået tildelt fondskode NO0010177496, udsteder Kommuninvest nominelt NOK 373.342.000, svarende til det tegnede beløb. Loft er i henhold til prospektet fastsat til 37,5 %. Deltagelse i stigninger er 100%.

Tranche 3, som har fået tildelt fondskode NO0010177546, udsteder Kommuninvest nominelt NOK 54.441.000, svarende til det tegnede beløb. Loft er i henhold til prospektet fastsat til 86 %. Deltagelse i stigninger og fald er 150 %.

Obligationerne noteres på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 20. marts 2003. Tranche1 registreres i VP, mens tranche 2 og tranche 3 registreres i VPS i Norge.​